FT Jari Okkosen tutkimusryhmälle Koneen säätiön apuraha

Koneen Säätiö on myöntänyt FT Jari Okkosen johtamalle ”Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä. Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa” -tutkimusryhmälle 102.795 € apurahan.

Hankkeen tarkoitus on tutkia Pohjois-Suomen yhteisöjen välistä yhteistyötä ja molemminpuolista riippuvuutta sosiaalisena ilmiönä. Aineistona toimii Pohjois-Suomen myöhäisrautakautinen arkeologinen aineisto. Riippuvuus- ja yhteistyöprosessia tarkastellaan vertailemalla rannikon ja sisämaan yhteisöjä toisiinsa erityisesti vaihtoverkostojen kautta, koska sekä molemminpuoliseen riippuvuuteen ja yhteistyöhön liittyvät sosiaaliset rakenteet on mahdollista, ja helpointa, rekonstruoida juuri vaihtoverkostojen kautta.

Tarkoitus on päivittää Pohjois-Suomen rautakauden lopun tutkimustilannetta. Perinteisen käsityksen mukaan Pohjois-Suomi on myöhäisellä rautakaudella ollut vailla kiinteää asutusta. Todistukseksi katsottiin myöhäisrautakautisten kiinteiden muinaisjäännösten puuttuminen Pohjois-Suomen alueelta. Vuosien 2011 ja 2013 aikana tehdyt kenttätyöt kuitenkin osoittavat tämän käsityksen yksiselitteisesti vääräksi. Siikajoelta Iistä ja Utajärveltä on löydetty 2011-2013 myöhäisrautakautisia muinaisjäännöksiä ja löytöjä, jotka edellyttävät asutushistorian uudelleen arviontia. Hanke vastaa ruotsalaiseen Recalling the Past -projektiin, joka keskittyy rakentamaan Pohjois-Ruotsin alueen kulttuurihistoriaa keskiseltä rautakaudelta aina nykypäiviin asti. Recalling the Past -projektin tutkimusraja kulkee Tornionjoessa, joten nyt suunnitteilla olevan hanke on luonnollista jatkumoa tälle hankkeelle. Hankkeeseen kuuluu yhteistyö ruotsalaisten kollegojen kanssa.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2014