Näennäisarkeologian kurssi huhti-toukokuussa

”Näennäisarkeologia (engl. alternative archaeology tai pseudoarchaeology) on yleisnimitys sellaisille arkeologiasta vaikutteita saaneille diskursseille, joita akateemisen arkeologian näkökulmasta voidaan pitää huuhaana tai näennäistieteenä. Osa näennäisarkeologian suuntauksista on selkeästi tieteenvastaisia. Eräät toiset suuntaukset ovat lähempänä tieteellistä tulkintaa ja tieteen piirissä esitettyjä teorioita, joista ne kuitenkin poikkeavat äärimmäisyyksiin vietyjen tulkintojensa johdosta.” Wikipedia.

Näennäisarkeologian kurssi sisältää 14 tuntia tieteellisen tutkimuksen ja näennäistutkimuksen eroja sekä näennäisarkeologian historiaa Suomessa käsitteleviä johdantoluentoja. Luennoilla on läsnäolopakko (80 %). Kurssi suoritetaan valmistamalla noin 15 minuuttia kestävä suullinen esitys jostain näennäisarkeologian erityisalasta sekä laatimalla samaa aihetta koskeva lyhyehkö kirjallinen työ.

Kurssi pidetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 14.4.-20.5.2015 klo 14-16 (29.4. ei opetusta). Luentosali ilmoitetaan myöhemmin. Opettajat: FT Janne Ikäheimo ja FM Tiina Kuvaja.

Ilmoittautuminen kurssille WebOodissa on avautunut.

Laajuus ja korvaavuus: 3 op opintovaatimusten kohdasta  687343A Arkeologia ja yhteiskunta (muut korvaavuudet sovittava ko. opintojakson vastuuhenkilön kanssa).

14.04.15    ti 14.15-16.00       SÄ 110

15.04.15    ke 14.15-16.00     KTK 108 

21.04.15    ti 14.15-16.00       HU 301

22.04.15    ke 14.15-16.00     HU 206 

28.04.15    ti 14.15-16.00      KTK 108 

05.05.15    ti 14.15-16.00      HU 206     

06.05.15    ke 14.15-16.00     HU 108 

12.05.15    ti 14.15-16.00      HU 108 

13.05.15    ke 14.15-16.00     HU 111 

19.05.15    ti 14.15-16.00      HU 108 

20.05.15    ke 14.15-16.00     HU 111

Viimeksi päivitetty: 19.3.2015