ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa opiskelee arkkitehdiksi 300 suomalaista ja kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen erityisalana on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö. Opetus- ja tutkimusvastuu jakautuu neljän aineryhmän kesken, jotka ovat arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.

Arkkitehtuurin tiedekunta on osa kaupungin keskustan kulttuuri-instituutioiden verkostoa. Tiedekunnan kirjasto, A-pajan näyttelytilat ja kahvio ovat avoimia myös kaupunkilaisille, ja vastaavasti arkkitehtikoulu opiskelijoineen näkyy ja kuuluu Oulun  kaupunkikuvassa.