Arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu

 

Opetuksen tavoitteet

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun aineryhmän opetuksen tavoitteena on:

  • johdattaa näkemään arkkitehtuurin eri tyylikausien sekä yhteiskunnallisten muutosten ja teknillisen kehityksen keskinäinen vuorovaikutus;
  • perehdyttää historialliseen rakennustaiteeseen ja rakennusperintöön sekä rakennuskulttuuriseen arvottamiseen;
  • antaa valmiudet vanhojen rakennusten korjauksen suunnitteluun; sekä
  • näihin kysymyksiin liittyvä teoria ja tutkimus

Sisältö

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun opetus käsittää kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sijoittuvia kursseja siten, että niiden tavoitteet jäsentyvät kokonaisvaltaisesta rakennustaiteen ja rakennetun ympäristön kehityksen ymmärtämisestä olemassa olevan rakennuskannan arvottamiseen ja arkkitehdin ammatillisiin taitoihin toimia rakennussuojelun, korjaussuunnittelun ja restauroinnin tehtävissä. Kandidaatin tutkinnon tasolla opetus kohdentuu arkkitehtuurin ja rakennuskulttuurin historiallisen kehityksen tarkasteluun. Arkkitehdin tutkintoon johtavilla kursseilla keskitytään rakennussuojelun ja rakennetun ympäristön hoidon sekä korjaussuunnittelun ja restauroinnin koulutukseen sekä teorian että käytännön toteutuksen ja esimerkin avulla. Tutkimus ja teoria -kurssi on koko osaston yhteinen ja se sisältyy sekä maisterivaiheen opetusohjelmaan että jatko-opintoihin.  Kurssi noudattaa yliopiston yhteistä tutkijakoululinjausta (UniOGS).

Opetushenkilökunta

Professori Anna-Maija YLIMAULA, arkkitehti, TkT

Yliopistonlehtori Anu SOIKKELI, arkkitehti, TkT, FT

Yliopisto-opettaja Özlem ÖZER-KEMPPAINEN, arkkitehti, TkT

Tohtorikoulutettava Anna LUUSUA, arkkitehti

Tohtorikoulutettava Kari NISKASAARI, arkkitehti

Tuntiopettaja Petri VUOJALA, FT

Tuntiopettaja Helena HIRVINIEMI, arkkitehti

Tuntiopettaja Hanna-Kaisa HUHTA, DI, arkkit.yo

Tuntiopettaja Juho TEPPO, arkkitehti

 

Yliopiston aakkosellinen puhelinluettelo

Viimeksi päivitetty: 1.9.2015