Nykyaikainen arkkitehtuuri

 

Opetuksen tavoitteet

Nykyaikaisen arkkitehtuurin opetus tähtää kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana arkkitehtuurin perusteiden omaksumiseen. Luentojen avulla opiskelija johdatetaan ymmärtämään arkkitehtuurin keskeistä sisältöä: tilaa, muotoa, rakennetta, materiaaleja ja värejä sekä ihmisen ja rakennuksen toiminnallista vuorovaikutusta. Ohjatuissa harjoitustöissä sovelletaan luennoilla opittua henkilökohtaisiin suunnittelutehtäviin. Kolmantena vuonna ja maisterivaiheessa opetus jatkaa perehdyttämistä nykyaikaiseen arkkitehtuuriin, suunnitteluun ja arkkitehtoniseen ongelmanratkaisuun. Konkreettisena opetusalana on julkisten rakennusten suunnittelu.

Sisältö

Nykyaikaisen arkkitehtuurin aineryhmän opetus on kehittynyt varsin suunnittelupainotteiseksi ja harjoitustöiden merkitys on siinä keskeinen. Harjoitustyötehtävät ovat varsin laajoja ja vaativia ja niiden suorittaminen edellyttää pitkä-jänteisyyttä ja perehtymistä tehtävän aihepiiriin. Henkilökohtaisella ohjauksella ja välikritiikeillä pyritään suunnitteluprosessi pitämään intensiivisenä. Harjoitustöiden tavoitteena on antaa valmiudet luovaan suunnitteluun, perehdyttää opiskelijat arkkitehtuurin käsitemaailmaan sekä suunnitteluprosessiin. Harjoitus- töihin liittyy myös tukiluentoja.

Opetushenkilökunta

Professori Rainer MAHLAMÄKI, arkkitehti

Professori Matti SANAKSENAHO, arkkitehti

Yliopistonlehtori Aulikki HERNEOJA, arkkitehti, TkT

Yliopisto-opettaja Ari JÄRVINEN, arkkitehti

Yliopisto-opettaja Riikka KUITTINEN, arkkitehti

Yliopisto-opettaja Henrika PIHLAJANIEMI, arkkitehti, TkT

Tohtorikoulutettava Piia MARKKANEN, arkkitehti

Tuntiopettaja (taideopetus) Moosa MYLLYKANGAS, TaM

Tuntiopettaja Antti KARSIKAS, arkkitehti

Tuntiopettaja Timo LEIVISKÄ, arkkitehti

Tuntiopettaja Miia MÄKINEN, arkkitehti, tohtoriopiskelija

Tuntiopettaja Merja PESONEN, arkkitehti

Tuntiopettaja Virve VÄISÄNEN, arkkitehti

 

Yliopiston aakkosellinen puhelinluettelo

Viimeksi päivitetty: 13.5.2016