Rakennussuunnittelu

 

Rakennussuunnittelun aineryhmän opetushenkilökunta on arkkitehtuurin tiedekunnassa vastuussa käytännön suunnittelutyön ja siinä tarvittavan tiedollisen osaamisen opetuksesta. Opetus jakaantuu rakennusopin, korjausrakentamisen, rakennetekniikan, rakennusfysiikan ja taloteknisten järjestelmien kursseiksi.

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle rakennusopillista yleistietoutta ja käytännön arkkitehtityössä tarvittavaa rakennusopillista, rakennusteknistä ja -taloudellista tuntemusta sekä asuntosuunnittelukoulutusta. Opetuksella pyritään osoittamaan arkkitehtuurin ja talonrakentamisen yhteys, se kuinka rakennustaide syntyy arkkitehtonisen tilakäsityksen, idean ja rakennusopillisen sekä teknisen suunnitteluprosessin kautta. Opetuksessa johdatetaan opiskelija syventymään materiaalin ja arkkitehtuurin väliseen suhteeseen ja kehittämään arkkitehtoniset ideansa toteutettavaksi rakennukseksi.

Opetushenkilökunta

Professori Janne PIHLAJANIEMI, arkkitehti TkT

Yliopisto-opettaja Petri AARNIO, arkkitehti, tohtoriopiskelija

Luennoitsija Jari HEIKKILÄ, arkkitehti, TkT

Tuntiopettaja Pertti HARTIKAINEN, arkkitehti

Tuntiopettaja Asko KILPELÄINEN, arkkitehti

Tuntiopettaja Tiina KOMULAINEN, arkkitehti

Tuntiopettaja Timo LEIVISKÄ, arkkitehti

Tuntiopettaja Seppo MÄKINEN, DI

Tuntiopettaja Pentti KUUROLA, ins.

 

 

Yliopiston aakkosellinen puhelinluettelo

Viimeksi päivitetty: 1.9.2015