Yhdyskuntasuunnittelu

 

Opetuksen tavoitteet

Yhdyskuntasuunnittelun aineryhmän opetuksen tavoitteena on:

  • kandidaattivaiheen opintojaksoilla antaa perusvalmiudet maankäytön ja rakennetun ympäristön suunnitteluun sekä kaavoitukseen
  • arkkitehdin tutkintoon kuuluvilla opintojaksoilla pätevöittää strategiseen ja eheyttävään maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen sekä rakennetun ympäristön kehittämiseen
  • kehittää opiskelijoiden omaa suunnittelunäkemystä, kriittistä ajattelua ja teoreettista osaamisperustaa sekä antaa valmiudet jatko-opiskeluun
  • luoda valmiuksia monialaisissa suunnitteluryhmissä toimimiseen ja vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien käyttöön.

Sisältö

Yhdyskuntasuunnittelun opetusalaan kuuluu maankäytön ja rakennetun ympäristön suunnittelu ja kaavoitus. Opetuksen kokoavana teemana on kasvavien, täydentyvien sekä supistuvien alueiden ja yhdyskuntien maankäyttömuutosten kestävä suunnittelu ja hallinta. Yhdyskuntasuunnittelun opetusta annetaan kandi- ja maisterivaiheessa eri opintojaksojen puitteissa. Opetusmuotoja ovat luennot, suunnittelu- ja/tai tutkimuspainotteiset harjoitustyöt ja seminaarit. Osa opetuksesta annetaan workshop-muotoisena. Harjoitustöitä tehdään sekä yksilö-, pari- että pienryhmätöinä. Harjoitustyöt käsittävät mm. julkisten kaupunkitilojen sekä asuin- ja keskustaympäristöjen uudis- ja täydennyssuunnittelua sekä niihin liittyviä pienimuotoisia tutkimus- ja selvitystehtäviä. Harjoitustyökohteita ovat erilaiset kaupunki-, taajama- ja maaseutuympäristöt pääosin Pohjois-Suomessa. Opetus kytkeytyy yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa käynnissä oleviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joista osa on monitieteisiä (yhdyskuntasuunnittelun ohella tieteenaloina esim. ympäristöoikeus, sosiologia, taloustiede).

Opetushenkilökunta

Professori NN
Professori NN
Yliopisto-opettaja Jari KUORELAHTI, arkkitehti
Yliopisto-opettaja Kari NYKÄNEN, arkkitehti
Tutkijatohtori, Tutkimuskoordinaattori Sari HIRVONEN-KANTOLA, arkkitehti TkT
Tutkijatohtori Emilia RÖNKKÖ, arkkitehti, TkT
tutkijatohtori Leena SOUDUNSAARI, arkkitehti, TkT
Tuntiopettaja Hanna Kosunen, arkkit.yo
Tuntiopettaja Essi Oikarinen, arkkit.yo
Tuntiopettaja Outi Palosaari, arkkitehti

 

Yliopiston aakkosellinen puhelinluettelo

Viimeksi päivitetty: 27.9.2016