Hae opiskelijaksi

EU:n notifioima ammattipätevyysdirektiivin mukainen arkkitehdin tutkinto

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta kouluttaa arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.  EU-komissio on notifioinut arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kesäkuussa 2013.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa suoritettu arkkitehdin tutkinto antaa EU:n ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY, artikla 46) mukaisen ammatillisen pätevyyden ja oikeuden harjoittaa arkkitehdin ammattia Suomessa ja EU:ssa paikallisten lakien ja määräysten puitteissa. Lisäksi yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto yhdessä työelämässä hankitun suunnittelukokemuksen kanssa mahdollistaa vaativien rakennuskohteiden pääsuunnittelijan sekä kaavanlaatijan pätevyyksien saavuttamisen.

Viisivuotisen tutkinto-ohjelman kolmen ensimmäisen vuoden opinnot antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi. Kandidaatin tutkinnon (180 op) jälkeen opiskelija valitsee oman erikoistumisalansa arkkitehdin koulutusohjelman maisterivaiheen (120 op) kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja englannin kielinen Architectural Design.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kandidaatin ja arkkitehdin tutkinnot koostuvat mm. arkkitehtuurin historian, nykyarkkitehtuurin, yhdyskunta-, -rakennus-, ja korjaussuunnittelun, rakentamistekniikan, muotoilun ja taiteen opinnoista sekä käytännön työharjoittelusta.

Arkkitehtuurin opiskelu on kansainvälistä. Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnostaan vaihto-opintoina ulkomaisessa korkeakoulussa. Tutkintoon vaaditun työharjoittelun voi myös halutessaan suorittaa  ulkomailla. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on maailman pohjoisin arkkitehtikoulu. Kansainväliset workshopit sekä tunnettujen kotimaisten ja ulkomaisten arkkitehtien, tutkijoiden ja taiteilijoiden vierailuluennot kuuluvat olennaisena osana opetukseen.

 

Viimeksi päivitetty: 28.6.2017