Opintojen hyväksilukeminen

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi.

AHOT-menettelyn käynnistäminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassa oleva Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskeluoikeus kyseiselle opintojaksolle. Opintomaksua ei palauteta, vaikka opintojakso hyväksiluettaisiin.

Samoin jos opiskelija on ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ja maksanut sitä koskevat maksut, ja sen jälkeen hän hakee jonkun opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson AHOTointia, kyseistä opintojaksoa koskevia maksuja ei palauteta.

Käyttäjätunnus ja salasana yliopiston järjestelmiin tulevat voimaan parin päivän sisällä ilmoittautumisesta, joten samalle päivää ei voi vielä tehdä AHOTointia OSAT-järjestelmään.

Mikäli opiskelijan hyväksilukuhakemus hylätään, hän saa perustellun päätöksen hylätyksi tulleista opintojaksoista. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Katso myös:

Oulun yliopiston AHOT-prosessi ja oikaisupyyntö

AHOT-käsitteitä

Mihin AHOT-hakemus tehdään?

•AHOT-hakemukset täytetään OSAT-järjestelmässä.

•AHOT-oikaisupyyntölomake löytyy opintoasioiden lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018