Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat 2017-2018

Humanistisissä tieteissä tutkitaan kultuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa.  Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Humanistiset opinnot lukuvuonna 2017-2018

Elämänkatsomustieto 25 op
Englantilainen filologia 35 op
Filosofia 25 op
Filosofia 35 op
Historia 25 op
Lakitiedon kurssi 5 op
Suomen kieli 25 op
Suomen kielen rakenne 3 op
Viestintä 25 op
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op

Humanistiset opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toteuttamina opintoina. Tarkemmat opinto-ohjelmat ja lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy kesäyliopiston sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018