Lomakkeet

Lomakkeet

Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen voit tilata todistuksen todistuspyyntölomakkeella, jossa tarkistetaan vielä yhteystietosi. Yksittäisten opintojaksojen suorituksista voit tilata opintosuoritusotteen vastaavasti alta löytyvällä lomakkeella.

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. Liitä korvaavuushakemukseesi kopiot suorituksistasi sekä opintovaatimuksista.

 

Viimeksi päivitetty: 3.7.2017