Opintosuoritusote ja todistus

Oodi-opintorekisteri

Oulun yliopiston avoin yliopisto käyttää opintojen rekisteröintiin Oodi-tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, opintojaksoista ja opintosuorituksista. Jokaisella opiskelijalla on pääsy omiin Oodi-tietojärjestelmässä oleviin opintotietoihin WebOodi-käyttöliittymän kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). WebOodin käyttö edellyttää kirjautumista omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa ilmoittauduttuaan ja saatuaan opinto-oikeuden avoimen yliopiston opintoihin (katso tarkemmin Tietohallinnon palvelut ja käyttäjätunnukset).

WebOodissa opiskelija voi:

  • seurata opinto-oikeuksiaan ja opintosuorituksiaan
  • hankkia virallisen suoritusotteen
  • tehdä muutoksen yhteystietoihinsa
  • määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa

Sähköinen virallinen opintosuoritusote

Oulun yliopiston opiskelija voi tilata itselleen WebOodin virallisen opintosuoritusotteen. WebOodiin tilattu ote on Oulun yliopiston virallinen sähköinen opintosuoritusote, jonka voit halutessasi tulostaa. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat tilata ja tulostaa otteen niin kauan kuin heillä on opinto-oikeus voimassa.

Mikäli avoimen yliopiston opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, voit tilata virallisen opintosuoritusotteen osoitteesta verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Opintojen koostaminen

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset opintojaksot, hän voi pyytää kokonaisuudesta todistusta. Todistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija ensin pyytää opintojen koostamista. Yksittäisen opintojakson suorituksen vanhenemisaika on 10 vuotta. Opintokokonaisuus ei koostamisen jälkeen vanhene. Opintojen koostamispyyntö tehdään todistuspyyntölomakkeella. Opintojen koostamisen jälkeen opintojaksojen arvosanoja ei voi enää korottaa.

Myös Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijan tulee pyytää opintojen koostamista. Tutkinto-opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse pyytää erillistä todistusta avoimena yliopisto-opetuksena suoritetuista opinnoista, mikäli hän sisällyttää opinnot tutkintoonsa, koska tällöin myös avoimena suoritetut opinnot näkyvät tutkintotodistuksessa.

Todistuksen tilaaminen

Todistuksia annetaan vain opintokokonaisuuksista, ei yksittäisistä opintojaksoista. Suoritetuista opintokokonaisuuksista avoin yliopisto toimittaa todistuksen opiskelijalle vain pyydettäessä. Todistuspyyntö tehdään avoimen yliopiston todistuspyyntölomakkeella.

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista.

Viimeksi päivitetty: 5.6.2018