Käyttäjätunnus

Avoimen yliopiston opiskelija saa opinto-oikeutensa ajaksi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen Oulun yliopiston tietohallinnon palveluihin. Käyttäjätunnus luodaan automaattisesti seuraavana päivänä opinto-oikeuden alkamisesta. Opinto-oikeuden alkamisajankohdan voi tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä saadusta sähköpostiviestistä. Opiskelija saa käyttäjätunnuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja salasanan tekstiviestillä ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Tunnusta ei tarvitse aktivoida erikseen.

Verkkopankkitunnusten puuttuessa käyttäjätunnuksen ja salasanan saa käymällä Oulun yliopiston tietohallinnon IT-palvelupisteessä ja todistamalla henkilöllisyytensä.

Huom! Käyttäjätunnuksen salasana on vaihdettava vähintään vuoden välein
Salasanan voi vaihtaa osoitteessa: https://account.oulu.fi/passwd

Käyttäjätunnuksella opiskelija voi käyttää:

  • Opiskelijoille tarkoitettua sähköpostipalvelua (Office 365 -pilvipalveluun sisältyvä Outlook-sähköposti - lisätietoja opiskelijasähköpostista on osoitteessa www.oulu.fi/th/office365
  • Office 365 for Education -pilvipalveluina mm. Office Web Apps -sovelluksia (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype for Business) sekä kalenteria ja monipuolisia ryhmätyökaluja
  • Verkko-oppimisympäristö Optimaa ja muita opintojen tueksi tarkoitettuja tietojärjestelmiä (mm. WebOodi, Oulun yliopiston wiki-järjestelmä)
  • Oulun yliopiston kirjaston tietokantojen etäkäyttöpalvelua
  • Tietohallinnon ylläpitämien työasemia, kts. www.oulu.fi/th/resurssit
  • Tietohallinnon ohjelmistojakelua, kts. http://www.oulu.fi/th/ohjelmistot

Lisätietoja Oulun yliopiston tietohallinnon palveluista on saatavilla osoitteessa www.oulu.fi/th

Käyttäjätunnukset sulkeutuvat kahden viikon kuluessa opinto-oikeuden päättymisestä. Sulkeutumisesta lähetetään opiskelijalle erillinen muistutus opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiositteeseen (weboodissa) seitsemän päivän kuluttua opinto-oikeuden päättymisestä. Ennen sulkeutumista käyttäjän on siirrettävä tarvitsemansa tiedostot pois yliopiston järjestelmistä (tiedostot häviävät). Opiskelijan perustiedot ja suoritukset säilyvät järjestelmässä.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaa koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin yliopiston opiskelijoita. Säännöt ovat luettavissa verkossa osoitteessa http://www.oulu.fi/th/node/29325.

Viimeksi päivitetty: 5.6.2018