Opiskelutaitoilta 3.10.2013

Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka opiskelutaitoilta järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen, Helsingin, Turun ja Oulun yliopiston sekä Snellman kesäyliopiston kanssa 3.10.2013. Luennoitsijana toimii KM Tiina Tuijula Turun yliopiston Avoimesta yliopistosta. Koko luentosarja löytyy osoitteesta https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4 . Luentosarja on kaikille avoin.

Oulussa em. luentoa voi seurata Linnanmaalla luentosalissa SÄ102 torstaina 3.10.2013 klo 17.30-19.00. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään päivää ennen osoitteeseen: avoin.yliopisto@oulu.fi

Luentoa voi seurata myös esim. kotoa tai työpaikalta käsin verkossa (ACP –verkkotyötila). Kir­jau­du tällöin osoit­tee­seen https://connectpro.hel­sin­ki.fi/avoin_opis­ke­lu­tai­toilta
Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Tähän verkkototeutukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta Webinaariin mah­tuu mu­kaan vain ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan klo 17.

Viimeksi päivitetty: 26.9.2013