Opintojen toteutusmuodot

Yhteistyöoppilaitos voi oppiaineesta riippuen järjestää Oulun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja joko lähiopetuksena, verkko-opintoina tai monimuoto-opetuksena.

Lähiopetus
Opinnot koostuvat yhteistyöoppilaitoksessa järjestettävästä luento-opetuksesta, harjoituksista ja tenteistä. Yhteistyöoppilaitos vastaa kaikista opetukseen liittyvistä kustannuksista.

Monimuoto-opetus
Opinnot koostuvat pääsääntöisesti Oulun yliopiston avoimen yliopiston tuottamista verkkoluennoista ja muusta verkko-opetuksesta sekä lisäksi yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden muodostamille opintoryhmälle erikseen suunnatusta verkko- tai lähiopetuksesta.

Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden opintoryhmille suunnattu osa opetuksesta (verkko-opetus tai paikallinen lähiopetus) toteutetaan oppilaitoskohtaisten tutor-opettajien ohjaamana. Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen kustannuksista oman opintoryhmänsä tutorin palkkioiden sekä mahdollisten muun paikallisesti järjestettävän opetuksen osalta

Verkko-opinnot
Opinnot järjestetään kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot voivat olla joko ohjattua opiskelua tai verkossa olevaan materiaaliin perustuvaa itseopiskelua.

Viimeksi päivitetty: 14.2.2018