Opetuksen suunnittelu

Monimuoto-opetuksena toteutettavissa opinnoissa suunnitteluvastuu opetuksen toteuttamisesta on keskeisiltä osin Oulun yliopiston tiekunnilla. Yhteistyöoppilaitos vastaa tällöin lähinnä paikallisesti järjestetyn opetuksen ja opiskelun tuen suunnittelusta. Lähiopetuksena toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitos vastaa pääosin itse opetuksen suunnittelusta.

Yleensä avoimena yliopisto-opetuksen toteutettavissa opinnoissa opettajina toimivat Oulun yliopiston oppiaineen omat opettajat. Mikäli opettajan rekrytointi tapahtuu yhteistyöoppilaitoksen toimesta tulee opettaja hyväksyttää opetusluvan antaneessa tiedekunnassa. 

Opetus tulee toteuttaa aina Oulun yliopiston voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Kaikista yhteistyöoppilaitoksen järjestämästä opetuksesta laaditaan ennen opetuksen alkua opintokokonaisuuden tai opintojakson kuvaus, joka päivitetään Opintopolku.fi -palveluun.

Viimeksi päivitetty: 14.2.2018