Opetuksen suunnittelu

Monimuoto-opetuksena toteutettavissa opinnoissa suunnitteluvastuu opetuksen toteuttamisesta on keskeisiltä osin avoimella yliopistolla. Yhteistyöoppilaitos vastaa tällöin lähinnä paikallisesti järjestetyn opetuksen ja opiskelun tuen suunnittelusta. Lähilopetuksena toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitos vastaa pääosin itse opetuksen suunnittelusta.

Yleensä avoimena yliopisto-opetuksen toteutettavissa opinnoissa opettajina toimivat Oulun yliopiston oppiaineen omat opettajat. Mikäli opettajan rekrytointi tapahtuu yhteistyöoppilaitoksen toimesta tulee opettaja hyväksyttää avoimessa yliopistossa. 

Opetus tulee toteuttaa aina Oulun yliopiston voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Kaikista yhteistyöoppilaitoksen järjestämästä opetuksesta laaditaan ennen opetuksen alkua opetusohjelma, joka päivitetään Opintopolku.fi -palveluun. Lähiopetuksena toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitoksen tulee hyväksyttää opetusohjelma avoimessa yliopistossa ennen lukukauden/opetuksen alkamista.

Viimeksi päivitetty: 20.10.2017