Opintojen markkinointi

Yhteistyöoppilaitokset vastaavat pääsääntöisesti itse järjestämänsä avoimen yliopisto-opetuksen markkinoinnista. Oulun yliopiston avoin yliopisto markkinoi myös yhteistyöoppilaitosten kautta järjestettävää opetusta osana omaa yleismarkkinointiaan. Avoin yliopisto pyrkii tukemaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyöoppilaitosten markkinointia myös muilla tavoin.

Tärkeä osa avoimien yliopisto-opintojen markkinointia on avointen yliopistojen yhteinen avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu. Palvelun kautta julkaistaan kaikkien avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen opetusohjelmat. Avoin yliopisto vastaa yhdessä yhteistyöoppilaitostensa kanssa opetusohjelmien julkaisusta palvelussa. Opetusohjelmat laaditaan palveluun pääsääntöisesti siten, että avoin yliopisto luo yhteistyöoppilaitokselle opetuksen perustiedot sisältävän opetusohjelman, jonka jälkeen yhteistyöoppilaitos täydentää ja päivittää ohjelmaa tarvittavilta osin sekä julkaisee ohjelman.

Viimeksi päivitetty: 3.7.2017