Opintosuoritukset ja tenttikäytännöt

Opintosuoritukset
Kaikki Oulun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston Oodi-opintotietojärjestelmään. Yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen suoritustiedot tulee toimittaa kirjattavaksi avoimen yliopiston opintotoimistoon.

Opintojen hyväksilukeminen
Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat voivat tarvittaessa hakea aiempien opintojensa hyväksilukemista osana avoimina yliopisto-opintoina suoritettavaa opintokokonaisuutta AHOT-menettelyn kautta. Katso tarkemmat ohjeet opintojen hyväksilukemisesta.

Tenttikäytännöt
Lähiopetukseen kuuluvat tentit suoritetaan pääsääntöisesti avoimen yliopiston tenttipäivinä klo 17-21. Yhteistyöoppilaitos järjestää opiskelijoille tilat tentin suorittamiseen ja tenttisuorituksen valvonnat. Avoimen yliopiston koordinoimissa monimuoto-opinnoissa tenttikysymykset lähetetään avoimen yliopiston opintotoimistosta yhteistyöoppilaitokselle. Yhteistyöoppilaitoksen lähiopinnoissa tenttijärjestelyistä sovitaan suoraan opettajan kanssa, jolloin opettaja toimittaa tenttikysymykset oppilaitokseen.

Viimeksi päivitetty: 20.10.2017