Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanistisissä tieteissä tutkitaan kultuuria ja ihmisten tuottamia kulttuurisia tapoja, esimerkiksi kieltä, historiaa, uskontoa tai taiteita. Humanististen tieteiden opiskelu lisää yleissivistystä ja niiden avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa.  Humanistisia aineita opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein viestintä- ja mediatyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä tutkimuksen pariin. Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opinnot lukuvuonna 2018-2019

HUOM! Tarkista ilmoittautumisajat yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämät opinnot

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op (Oulu), opintoihin voi vielä ilmoittautua
Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35 op (Raahe), opintoihin voi vielä ilmoittautua
Englantilainen filologia, perusopinnot 25 op (Oulu)
Filosofia, perusopinnot 25 op (Oulu, Raahe, Ylivieska), opintoihin voi vielä ilmoittautua
Filosofia, aineopinnot 35 op (Oulu), opintoihin voi vielä ilmoittautua
Historia, perusopinnot 25 op (Oulu)
Lakitiedon kurssi, 5 op (Oulu) (kevät 2019)
Logopedian sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (Oulu)
Viestintä, perusopinnot 25 op (Oulu, verkko-opinnot), opintoihin voi vielä ilmoittautua
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op (Oulu) (kevät 2019)

Lapin kesäyliopiston (Rovaniemi) järjestämät opinnot

Inarinsaamen peruskurssi I, 5 op (kevät 2019)
Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Kirjallisuus, perusopinnot 25 op (kevät 2019)
Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op (kevät 2019)
Pohjoissaame vieraana kielenä, 15 op (Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (kevät 2019), Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op ja Pohjoissaamen suullinen käyttö I, 5 op)
Saamelainen kulttuuri, perusopinnot 25 op

Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston (Kokkola) järjestämät opinnot

Historia, perusopinnot 25 op (kevät 2019)
Latinan alkeiskurssi, 5 op
Latinan jatkokurssi, 5 op (kevät 2019)

Kainuun kesäyliopiston (Kajaani) järjestämät opinnot

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op

Kaukametsän opiston (Kajaani) järjestämät opinnot

Filosofia, perusopinnot 25 op

Helsingin seudun kesäyliopiston (Helsinki) ja Riveria kesäyliopiston (Joensuu) järjestämät opinnot

Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op

Viimeksi päivitetty: 5.11.2018