Tekniikan alat

Huom! Lukuvuoden 2018-2019 opintotarjonta julkaistaan viikolla 27.  Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 15.8.2018 klo 9.00 (kasvatustieteiden osalta jo elokuun alkupuolella).

Oulun yliopistossa tekniikan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa monialaista kokonaisuutta. Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Teknillinen tiedekunta edustaa Suomen pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämisen huippuosaamista. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessien, materiaaliymmärryksen ja sovellusten osaaminen kattaa tuotantoketjujen lisäksi myös ympäristövaikutukset ja niiden minimoinnin sekä taloudelliset näkökohdat.

Tekniikan alan opinnot lukuvuonna 2018-19

Tuotantotalous
Tuotantotalous 25 op (verkko-opinnot)
-Tuotantotalouden peruskurssi 5 op
-Projektinhallinnan peruskurssi 5 op
-Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op
-Prosessi ja laatujohtaminen 5 op
-Tuotekehitys 5 op


POIA-opintoina (perusopetukseen integroitua päiväaikaista opetusta) järjestetään seuraavat opinnot:
 
Kemia
-Johdatus orgaaniseen kemiaan 5 op

Konetekniikka
-Teräsrakenteiden suunnittelu/Design of Steel Structures 6 op
-Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi/Advanced topics on design of Steel Structures 6 op

Viimeksi päivitetty: 4.7.2018