HAE OPISKELIJAKSI

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan humanististen tieteiden, kasvatustieteiden, kauppatieteiden, luonnontieteiden, terveystieteiden tai teknillisten tieteiden opinnoista. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Yliopisto toteuttaa opetuksen järjestämällä sen itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään sekä tavoitteiltaan Oulun yliopiston perusopetusta. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opinto-oikeus edellyttää ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. Opinto-oikeus on ajallisesti rajattu.

Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi lukea avoimen yliopiston opinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa tutkinnonsuorittamisoikeuden tiedekunnalta.

Viimeksi päivitetty: 5.8.2016