Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Maksuperusteet

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Avoimista yliopisto-opinnoista perittävät maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1436/2014). Sen mukaan yliopiston perimä maksu voi olla korkeintaan 15 euroa myönnetyn opinto-oikeuden opintopistettä kohden. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Avoimen yliopisto-opetuksen maksut ovat julkisoikeudellisina saatavina perintäkelpoisia.

Opinto-oikeus

Opintomaksulla opiskelija saa opinto-oikeuden niihin opintoihin, joihin hän on ilmoittautunut. Omien voimassaolevien opinto-oikeuksien keston voi tarkistaa WebOodi-järjestelmästä (henkilötiedot). Opintomaksu kattaa myös opintoneuvonnan ja ohjauksen, opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinnin, opintosuoritusotteet ja todistukset, opintojaksoon tai -kokonaisuuteen kuuluvat kuulustelut sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalvelut. Kurssimateriaalista ja opetuksen järjestämisestä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla voidaan periä erillinen maksu (ilmoitetaan erikseen opinto-ohjelmassa).

Ilmoittautumisen peruminen (1.8.2015 alkaen)

  • Yksittäiset opintojaksot: Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle on sitova eikä opintomaksua palauteta ilmoittautumisen jälkeen. Yksittäisen opintojakson opintomaksu palautetaan ainoastaan, mikäli opiskelija ei voi suorittaa opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee esittää perumisen yhteydessä lääkärintodistus josta ilmenee edellä mainitun lääketieteellisen tai terveydellisen esteen estävän opiskelijaa aloittamasta opinnot. Lisätietoja sähköpostitse avoin.yliopisto(at)oulu.fi
     
  • Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen opiskelija voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Tämän jälkeen opintonsa peruvalta opiskelijalta pidätetään opintokokonaisuuden hinnasta 50 euron peruutusmaksu.  Opintokokonaisuuden opintomaksu palautetaan opiskelijalle 50 euron ylimenevältä osalta opintokokonaisuuden käynnistymiseen saakka.  Mikäli ilmoittautuminen perutaan opintojen käynnistyttyä, pidätetään opintokokonaisuuden hinnasta perumismaksun lisäksi alkaneiden opintojaksojen opintomaksu.  Opintokokonaisuuden opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli opiskelija ei voi suorittaa opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee esittää perumisen yhteydessä lääkärintodistus josta ilmenee edellä mainitun lääketieteellisen tai terveydellisen esteen estävän opiskelijaa aloittamasta opinnot. Sellaisten opintokokonaisuuksien osalta, joissa on opiskelijakiintiö, peritään koko lukukauden opintomaksu. Ilmoittautumisen peruminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi
     
  • Mikäli opinnot joudutaan perumaan avoimen yliopiston toimesta, maksetut opintomaksut palautetaan opiskelijalle kokonaisuudessaan.

 

Viimeksi päivitetty: 4.12.2017