Avoimen yliopiston opinnot ja hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi

Oulun yliopistossa on vuoden 2013 loppuun saakka ollut kuusi tutkimusta ja opetusta harjoittavaa tiedekuntaa: humanistinen (HuTK), kasvatustieteiden (KTK), luonnontieteellinen (LuTK), lääketieteellinen (LTK), taloustieteiden (TaTK) ja teknillinen tiedekunta (TTK). Tiedekunnat jakautuvat edelleen yhden tai useamman oppiaineen muodostamiin ainelaitoksiin, osastoihin tai klinikoihin. Vuoden 2014 alusta tiedekuntajako on seuraava.

- arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture)
- biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine)
- humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities)
- kasvatustieteiden tiedekunta (Faculty of Education)
- luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science)
- lääketieteellinen tiedekunta (Faculty of Medicine)
- Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School)
- teknillinen tiedekunta (Faculty of Technology)
- tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering)

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voivat hakea erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopiston humanistiseen, kasvatustieteiden, luonnontieteelliseen ja teknilliseen tiedekuntaan sekä lääketieteellisessä tiedekunnassa hoitotieteen tai terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmiin suoritettuaan opiskelijavalintaperusteissa vaadittavan määrän avoimia yliopisto-opintoja.

Usein opiskelijat hakeutuvat jo aikaisemmassa vaiheessa tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiksi valintakokeiden kautta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot valmentavat akateemisiin opintoihin ja nopeuttavat valmistumista. Avoimen yliopiston opiskelijan päästyä yliopiston perusopiskelijaksi, hän voi hyväksyttää avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Avoimen yliopiston kiintiössä eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla jo on yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto tai opinto-oikeus jossakin yliopistossa.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden valintaperusteista tiedotetaan tarkemmin eri tiedekuntien valintaoppaissa. Huomaa tiedekuntien erilaiset hakukäytännöt ja hakuajat. Lisätietoja saa tiedekuntien palvelupisteistä sekä Oulun yliopistoon opiskelijaksi hakeville tarkoitetuilta www-sivuilta www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi

Viimeksi päivitetty: 28.11.2017