Mitä voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit opiskella vaikkapa kieliä harrastusmielessä tai täydentää ammatillista osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Useimmissa oppiaineissa avoin yliopisto järjestää 25 opintopisteen laajuisia perusopintoja ja 35 opintopisteen laajuisia aineopintoja. Lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, joiden laajuus vaihtelee.

Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi lukea avoimen yliopiston opinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

Opetustarjontaamme pääset tutustumaan täältä.

 
 
 
 
 
 
 

 

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018