Mitä voi opiskella ja mitä opiskelu vaatii?

Mitä voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit opiskella vaikkapa kieliä harrastusmielessä tai täydentää ammatillista osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Useimmissa oppiaineissa avoin yliopisto järjestää 25 opintopisteen laajuisia perusopintoja ja 35 opintopisteen laajuisia aineopintoja. Lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, joiden laajuus vaihtelee.

Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi lukea avoimen yliopiston opinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

Opetustarjontaamme pääset tutustumaan täältä.

Mitä opiskelu vaatii?

Opiskelu Avoimessa yliopistossa vaatii:

- aktiivisuutta, sitkeyttä ja omatoimisuutta
- syvällistä paneutumista opintoihin
- vastuun ottamista opinnoista
- halua panostaa opintoihin

Opintojen alussa kannattaa pysähtyä miettimään, mitä opiskelu sinulle merkitsee. On hyvä huomioida, että opintojen suorittaminen tulee viemään aikaa ja kannattaakin miettiä, miten arkipäivän rutiinit ja opiskelun liittää yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Myös vapaa-ajalle on hyvä varata aikaa.

Opintojen suorittamiseen avoimessa yliopistossa voi olla monia motiiveja:

- tutustuminen yliopisto-opiskeluun
- omien taitojen testaaminen
- valmentautuminen tutkinto-opiskeluun
- yleissivistyksen hankkiminen

Tärkeintä on oma motivaatio opiskella!

 
 
 
 
 
 
 

 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018