Oppiainetarjonta

Oulun yliopiston avoin yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä myös eri oppilaitosten kansas. Alla on listattuna koulutusaloittain Oulun yliopiston opetussuunnitelmiin sisältyviä opintoja, jotka soveltuvat yhteistyöoppilaitosten järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen. Opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot ovat pääsääntöisesti toteutettavissa myös erikseen. Lisätietoja Oulun yliopiston opintojen järjestämisoikeuksien hakemisesta ja oppilaitosyhteistyöstä löydät täältä

Avoimeen yliopisto-opetukseen soveltuvia opintoja Oulun yliopistossa lukuvuonna 2017-2018

HUMANISTINEN KOULUTUS
Monimuoto-opinnot
Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Filosofia perusopinnot 25 op

Lähiopinnot
Aatteiden ja oppien historia 5 op
Elämänkatsomustieto perusopinnot 25 op
Elämänkatsomustieto aineopinnot 35 op
Filosofia aineopinnot 35 op
Historia perusopinnot 25 op
Johdatus taidehistoriaan 5 op
Kirjallisuus perusopinnot 25 op
Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op
Latinan alkeiskurssi 5 op
Latinan jatkokurssi 5 op
Orientaatio historiantutkimukseen 5 op
Taidehistoria, perusopinnot 25 op
Taidehistoria, aineopinnot 35 op
Viron alkeiskurssi 4 op

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUS
Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
Kasvatustiede, aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op

Lähiopinnot
Sosiologia, perusopinnot 25 op
 

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUS
Lähiopinnot
Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Yritysjuridiikka sivuaineopinnot 25 op (sisältää ao. viisi opintojaksoa)
Markkinointioikeus 5 op
Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op
Työoikeus 5 op
Vero-oikeus I  5 op
Vero-oikeus II  5 op

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUS
Lähiopinnot
Biologia
Ekologian perusteet 5 op
Luonnon monimuotoisuuden suojelu 5 op
Sienikurssi 3 op
Ympäristöekologia 5 op
Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö 5 op
Fysikaaliset tieteet
Fysiikan matematiikkaa 6 op
Johdatus tähtitieteeseen 3 op
Maantiede
Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö 5 op
Matkailusuunnittelu ja aluekehitys 5 op
Matemaattiset tieteet
Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op
Kauppatieteiden matematiikka 7 op
Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 op

TEKNILLISTIETEELLINEN KOULUTUS
Lähiopinnot
Johdatus orgaaniseen kemiaan 5 op
Monimuoto-opinnot
Ohjelmoinnin alkeet 5op
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op (sisältää ao. viisi opintojaksoa)
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5 op
Ihminen tieteotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5 op
Käyttöliittymien perusteet  5op
Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5 op
Ohjelmitoliiketoiminnan perusteet 5 op
Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (Sisältää ao. viisi ointojaksoa)
Tuotantotalouden peruskurssi 5 op
Projektinhallinnan peruskurssi 5 op
Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op
Prosessi ja laatujohtaminen 5 op
Tuotekehitys 5 op


TERVEYSTIETEELLINEN KOULUTUS
Monimuoto-opinnot
Terveystieteiden perusopinnot 25 op
Terveystieteiden aineopinnot 35 op
Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op
Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op
Tieto ja tutkimus - Tilastolliset menetelmät 3,5 op

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS
Kieliopinnot
Arabian peruskurssi I 5 op
Arabian peruskurssi II 5 op
Englanti (Terveystieteet) 3 op
Englanti, vieras kieli (KTK) 3 op
English Activation Course 2 op
Tekniikan englanti 3 (Engineering departments) 6 op
Business -Related Current Events (OYKK) 2 op
Business Writing 1 Management Issues 2 op
Business Writing 2 Management Issues 2 op
Espanjan alkeiskurssi I 4 op  
Espanjan alkeiskurssi II 4 op
Espanjan jatkokurssi I 4 op
Espanjan jatkokurssi II 4 op
Italian alkeiskurssi I 4 op
Italian alkeiskurssi II 4 op
Italian jatkokurssi I 4 op
Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op
Japanin kielen alkeiskurssi II 5 op
Kiinan kielen peruskurssi I 5 op
Kiinan kielen peruskurssi II 5 op
Kiinan kielen jatkokurssi I 5 op
Kiinan kielen jatkokurssi II 5 op   
Ranskan alkeiskurssi I 5 op
Ranskan alkeiskurssi II 5 op
Ruotsin valmentava kurssi 2 op
Toinen kotimainen kieli ruotsi (Terveystieteet) 3 op
Toinen kotimainen kieli (TST) 2 op
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op  
Venäjän alkeiskurssi I 5 op
Venäjän alkeiskurssi II 5 op
Viestintäopinnot

Asiantuntijan verkkoviestintä 5 op 
Puheviestintä 2-3 op
Tieteellinen viestintä (TTK) 2 op
Tekniikan viestintä (TTK) 2 op

 

Viimeksi päivitetty: 20.10.2016