Tenttiminen

Opiskelijalla on käytettävissään pääsääntöisesti kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. Kontaktiopetusta sisältävien opintojaksojen tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin ja erillisiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava  kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen tenttitilaisuutta.  Perumisesta on ilmoitettava avoin.yliopisto@oulu.fi. Muilla paikkakunnilla järjestettävistä tenteistä voi tiedustella yhteistyöoppilaitoksista.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tenttitulokset kirjataan WebOodiin  https://weboodi.oulu.fi/oodi Opintosuoritukset arvioidaan opintokokonaisuudesta riippuen yleensä joko hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 0-5.
 


 

Viimeksi päivitetty: 1.12.2017