Tekniikan alat 2017-2018

Tuotantotalous

 

Tuotantotalous 25 op

POIA -opintoina (perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena) järjestetään seuraavat opinnot:

Teknillinen tiedekunta
Konetekniikka:
Teräsrakenteiden suunnittelu/Design of Steel Structures 6 op
Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi/Advanced topics on design of Steel Structures 6 op

Tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta
Business Process Modelling, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Diskreetit rakenteet, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Johdatus ohjelmointiin 5 op (max. 10 opiskelijaa)
Käyttöliittymien perusteet  5 op (max. 5 opiskelijaa)
Käyttöliittymäohjelmointi 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Olio-ohjelmointi 5 op (max. 10 opiskelijaa)
Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Ohjelmistotekniikka 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet  5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietojärjestelmien suunnittelu, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietokantajärjestelmät, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietokantojen perusteet 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietokonearkkitehtuuri 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Tietorakenteet ja algoritmit 5 op (max. 10 opiskelijaa)
Tietoturva, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
Vaatimusmäärittely, 5 op (max. 5 opiskelijaa)
 

Lisätietoja teknillistieteellisistä opinnoista avoin.yliopisto@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018