Terveys- ja hyvinvointialat 2017-2018

Oulun yliopiston terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Opinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteisiin ja toimintamalleihin sekä alan tutkimuskohteisiin. Opiskelu terveystieteiden opinnoissa on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Koulutus antaa valmiuksia tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä tieteelliseen koulutuksen jatkamiseen.

Terveystieteiden opinnot lukuvuonna 2017-2018
Terveystieteet 25 op
Terveystieteet 35 op
Tieto ja tutkimus 3,5 op

Terveystieteiden opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toteuttamina.
Tarkemmat opinto-ohjelmat ja lisätietoa löydät kesäyliopiston sivuilta.


Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
POIA -opintoina järjestettävät yksittäiset opintojaksot:
Biomolecules 5 op
Aineenvaihdunta I 4 op
Biokemian menetelmät I 3,5 op

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018