Biocenter Oulu

Oulun yliopiston vuonna 1986 perustettu Biocenter Oulu on ensimmäinen Suomen biokeskuksista ja se kuuluu Biokeskus Suomi verkostoon yhtenä seitsemästä kansallisesta biokeskuksesta. Biocenter Oulu on Oulun yliopiston monitieteinen tutkimuskeskus, jonka toimialana on bioalan ja molekyylilääketieteen tutkimus, tutkijakoulutus, sekä laiteinfrastruktuurin ja niihin liittyvien tutkimuspalveluiden tarjoaminen.  Biocenter Oulu edustaa Oulun yliopiston strategista tutkimusfokusaluetta Elinikäistä terveyttä edistävät molekylaariset ja ympäristötekijät.

Biocenter Oulun tutkimusprojektit valitaan kansainvälisen arvioinnin perusteella 4-vuotiskausiksi. Kaudella 2016-2019 Biocenter Oulussa toimii 13 tutkimusprojektia, yksi Junior ryhmänjohtajan projekti sekä 6 tutkimusinfrastruktuurikoordinaattoreiden vetämää projektia. Useimmat tutkimusryhmistä työskentelevät Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa tai Lääketieteellisessä tiedekunnassa Kontinkankaan kampuksella, ja yliopistollisessa sairaalassa. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa Linnanmaan kampuksella on yksi tutkimusryhmä.

Biocenter Oulun tutkimusinfrastruktuuripalvelut (BCO-CORE) kuuluvat Oulun yliopiston infrastruktuuriyksikköön ja ne ovat osa kansallista Biokeskus Suomi tutkimusinfrastruktuuriverkostoa. Palvelut toimivat Kontinkankaan kampuksella.

Biocenter Oulun toimintoihin liittyvän henkilöstön määrä on n. 270; 23 tutkimusprojektin johtajaa, 86 seniori- tai väitellyttä tutkijaa, 110 väitöskirjatyöntekijää, sekä 56 teknistä laboratoriohenkilöstöä ja muuta henkilökuntaa.

Linkit