Proteiinien analyysi ja proteomiikka

BCO proteiinien analyysipalvelu tarjoaa laajan valikoiman laitteita ja teknologisia menetelmiä proteiinien karakterisointiin, vuorovaikutusten ja tehtävien selvittämiseen. Palvelun osa-alueet ovat biofysikaalinen proteiinianalyysi, massaspektrometria ja proteomiikka. Monipuolisella laitteistolla voidaan määrittää proteiinien ominaisuuksia ja selvittää esim. proteiini-proteiini ja proteiini-ligandi vuorovaikutuksia. Massaspektrometrian menetelmiä voidaan käyttää proteiinin identifiointiin proteiiniseoksesta (esim. 2-D geelielektroforeesinäyte), proteiinien toimintaan vaikuttavien muokkausten selvittämiseen, tarkan molekyylimassan selvittämiseen ja pienmolekyylien kvantitointiin. 2D-geeliajopohjainen proteomiikka mahdollistaa mm. proteiinien tunnistuksen ja proteiinitasojen seulonnan esim. kudosnäytteistä.

Palvelu on osa Biokeskus Suomen infrastruktuuriverkostoa.

Tarkempaa tietoa löytyy englanninkielisiltä sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 11.1.2017