Tutkimusinfrastruktuurit

Biocenter Oulun infrastruktuurikeskus tarjoaa asiakkailleen erityislaitteistoja ja huipputason osaamista biologiseen molekyyli-, solu-, kudos- ja koe-eläintutkimukseen. Laitteistot ja palvelut ovat monipuolisia molekyylitason analysointiin ja määrityksiin liittyviä, ja niitä voivat hyödyntää akateemisten tutkimusryhmien lisäksi yritykset tutkimus- ja kehitystyössään esim. biolääketieteen alalla. Osaava henkilökunta varmistaa laitteistojen ja palveluiden sujuvan toimivuuden, ja tarvittaessa osallistuu tutkimuksen suunnitteluun sekä tutkimustulosten analysointiin. Tarjolla olevia teknologiapalveluita ovat esimerkiksi monipuolinen proteiinien ominaisuuksien ja rakenteiden selvittäminen, proteiinien paikantaminen ja solujen ja kudosten rakenneanalyysi valo- tai elektronimikroskopialla, viruspohjaisten vektoreiden teko geenien hiljentämiseen solutasolla, hiirten geneettinen muokkaus ja hiirten sukusolujen ja alkioiden säilöminen, erilaiset DNA:n eristys- ja sekvensointipalvelut ja analyysit, sekä biologisten systeemien mallinnus ja simulointi. Kaikki palvelut ovat avoimia sekä akateemisille että yritysasiakkaille.

Biocenter Oulun tutkimusinfrastruktuuripalvelut kuuluvat Oulun yliopiston infrastruktuuriyksikköön ja ne ovat osa kansallista Biokeskus Suomi tutkimusinfrastruktuuriverkostoa. Biocenter Oulu osallistuu myös Euroopan laajuisiin tutkimusinfrastruktuureihin (ESFRI projektit) muuntogeenisten hiirten (Infrafrontier), kuvantamisen (Euro-Bioimaging) ja rakennebiologian (Instruct) osalta.

Tarkempaa lisätietoa Biocenter Oulun tuottamista palveluista yhteyshenkilöineen löytyy englanniksi täältä:

  1. Biocenter Oulu Sequencing Center (Biocenter Oulu sekvensointikeskus)
  2. Biocomputing and bioinformatics (Biosimulaatio ja bioinformatiikka)
  3. Transgenic animals (Muuntogeeniset hiiret)
  4. Proteomics and protein analysis (Proteiinien analyysi ja proteomiikka)
  5. Protein crystallography (Proteiinien kiteytys)
  6. Tissue imaging center (Solu- ja kudoskuvantaminen)
  7. Virus core laboratory (Virusten tuottaminen)

 

Viimeksi päivitetty: 30.3.2017