Biolääketieteen laitos

Biolääketieteen laitos koostuu neljästä oppiaineesta: anatomia ja solubiologia, farmakologia ja toksikologia, fysiologia sekä lääketieteen tekniikka. Biolääketieteen laitoksen yksiköt järjestävät valtaosan lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien prekliinisen vaiheen opetuksesta. Lääketieteen tekniikan yksikkö vastaa hyvinvointitekniikan koulutusohjelmasta. Laitoksen tutkimus tapahtuu tutkimusryhmien ja projektien puitteissa