Biologia

Biologian laitos jakautui v. 2017 tiedekunnan organisaatiomuutoksen myötä kahteen yksikköön: EKOLOGIA ja GENETIIKKA. Kummankin ryhmän sisällä toimii useita eläin- tai kasvitiedepainotteisia tutkimusryhmiä (ks. TUTKIMUS), mutta esimerkiksi yhteisöekologiassa tutkitaan sekä eläin- että kasviyhteisöjä. Myös geneettistä tutkimusta tehdään sekä eläimillä (esim. suurpedot, linnut) että kasveilla (esim. mänty, kukkakasvit). Eläin- ja kasvimuseo sekä kasvitieteellinen puutarha (BIODIVERSITEETTIYKSIKKÖ) toimivat kiinteässä yhteydessä biologian yksiköihin. Yksiköissä opetettavat pääaineet ovat ekologia ja genetiikka + fysiologia. Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Biologisilla tieteillä ei ole selviä rajoja toisiinsa nähden, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede.