Aitoa yhteiskehittämistä BCDC & AB -työpajassa

Julkaistu BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla 3.3.2017. Kirjoitus on BCDC Energian Tarina -sarjan 7. osa.

BCDC Energian tutkijatiimin ja Advisory Boardin yritysten yhteisistä työpajoista on tullut kiinteä ja hyvin toimiva osa hankkeen vuorovaikutusta. Viimeisin työpaja järjestettiin 16.1.2017 Ilmatieteen laitoksen jo tutuksi tulleissa toimivissa tiloissa Kumpulassa.

Tämän kertaisen työpajan teemana oli yhteiskehittäminen – co-creation – ja työpajan fasilitaattoriksi pyysimme co-creationin tunnetun osaajan Demos Helsingin.
 

Onnistuneen työpajan taustalla on paljon pohdintaa ja suunnittelua päivän rakenteesta ja toteutuksesta. Erityisen haastava ja mielenkiintoa kutkuttava on uusi tilanne, jossa tutkijat ja yrityskumppanit käyvät käsiksi yhdessä pöydällä oleviin kysymyksiin. Tällä kertaa työpöydällä oli virtuaalivoimalan käsitteellinen ja liiketoiminnallinen selkeyttäminen.


BCDC-tutkijat ja -AB yhteisen pöydän äärellä: Ylh. vas. Otto Waltari, Hans Purola, Jussi Kangasharju ja Santtu Karhinen. Alh. vas. Perttu Lahtinen, Chao Ding, Jouni Mäenpää ja Kaisu Innanen
 

Iina Koskinen Demos Helsingistä tarttui haasteeseen ja hänen kanssaan valmisteluryhmämme kävi useamman avaavan keskustelun työpajan keskeisistä kysymyksistä:

    Mitä voimme tehdä yhdessä?
    Mikä motivoi yhteistyötä?
    Miksi yhteistyö on tärkeää?
    Millaista tietoa tarvitsemme toisiltamme?

Alustukseksi kuulimme työpajassa Pekka Sulamaan hankkeelle tekemän selvityksen olemassa olevista virtuaalivoimaloista ja itse kerroin hankkeen pilotointien edistymisestä ja tuoreita tutkimustuloksia kotitalouksien mielipiteistä energia-asioissa.

Hyvien keskustelujen ja lounaalla jatketun väittelyn jälkeen keskityttiin yhteiskehittämisen ongelmatiikkaan. Iina Koskinen alusti tutkimuksen yhteiskehittämisen kysymyksistä, joissa korostui käyttäjien osallistaminen tutkimus- ja kehitystyöhön. Käyttäjät on nähtävä resurssina, jonka hyödyntäminen luo aidomman omistajuuden tunteen lopputulokseen.


Co-creation, co-production ja co-design

Toimiva tutkimuksen yhteiskehittäminen edellyttää tieteiden välisenä yhteistyönä syntyvää yhteistuotantoa, co-productionia, johon liitetty sidosryhmien sitouttaminen johtaa vuorovaikutuksen myötä vaikuttavuuteen ja tutkimuksen hyödynnettävyyteen yhteissuunnittelun, co-designin, kautta.

Tätä teoriataustaa vasten organisoitiin kaksi ryhmätyövaihetta. Ensimmäisessä ryhmätehtävässä identifioitiin nykyisten virtuaalivoimaloiden ongelmia tuotannon, kulutuksen, teknologioiden sekä markkinoiden, hinnoittelun ja liiketoiminnan näkökulmista. Hienoisena yllätyksenä aukeni ryhmien todellinen innokkuus hyökätä näiden haasteellisten teemojen kimppuun. Kaikki ryhmät työskentelivät samassa tilassa; iloinen ja äänekäs puheensorina ja pöhinä täyttivät tilan!

Näiden ryhmätöiden pohjalta ryhdyttiin toiseen vaiheeseen. Toisessa ryhmätehtävässä kehitimme uusia virtuaalivoimalamalleja teknologiamurroksen näkökulmasta. Ja taas täydellä höyryllä ratkaisuja etsimään! Demos Helsingin fasilitaattorit uomasivat ryhmien ideointia napakasti kohti lopputuloksia eli neljää virtuaalivoimalakonseptia: Flat fee Integrator, JOUSTO, MyVPP sekä eYYPERI. Kaikkien näiden osalta identifioitiin toiminta-askeleet ja tiet toteutukseen. Kuulette näistä vielä lisää ja intoa tuntui riittävän jopa seuraavaan Slushiin ja Polar Bear Pitchingiin!

Kirjoittaja:

Rauli Svento
tutkimusjohtaja, BCDC Energia
professori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
rauli.svento(a)oulu.fi

Last updated: 3.3.2017

Comments

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! school homework help

Great outlined data. I thank you about that. Doubtlessly it will be extremely helpful for my future tasks. Might want to see some different posts on the same subject! spartagen xt order

The internet has essentially changed the way we work as human beings. It has given us a network of information allowing us to find almost any information that we might need, as well as communicate with people from all over the world. internet marketing

Magnificent Information sharing .. I am extraordinarily brilliant to look at this article .. a commitment of gratefulness is all together to give us experience info.Fantastic stunning. I regard this post. male extra price

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward. Much obliged to you. odin android

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also  fabrizio politi

On the off chance that you've never attempted lawful steroids or in case you're a weight training buff who's hoping to locate another provider, this Crazy Bulk audit will help direct you. Lee mas

Nicely written post; I prefer to read this kind of stuff than any other boring lengthy one.Hopefully the boss will be impress with my work. funny post

Marvelous blog. I delighted in perusing your articles. This is genuinely an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. safishing review

Add new comment