Kotitaloudet haluavat joustaa sähkönkulutustaan – Tutustu tutkimustuloksiin

Kotitalouksien mielestä mahdollisuus joustaa sähkönkulutuksessa on tärkeää hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Myös energian säästämistä pidetään tärkeänä paitsi taloudellisista, myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä syistä.

kysyntajoustoTulokset perustuvat Enni Ruokamon Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston BCDC Energia -tutkimushankkeessa toteuttamaan kyselyyn, jossa selvitettiin kotitalouksien mielipiteitä ja tietämystä energia-asioista.

Kyselyyn vastanneista 76 prosenttia piti jonkin verran tai erittäin tärkeänä kotitalouksien tarjoaman jouston merkitystä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Lisäksi 54 prosenttia vastaajista oli valmis hankkimaan sopimuksen, johon sisältyy sähkönkulutuksen etäohjausta.

huipputunneiltapois

Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa BCDC Energia -hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kulutuspiikkejä tasaamalla. Kun sähkönkulutusta siirretään ruuhkattomille matalan kulutuksen tunneille, fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita ei tarvitse käynnistää vastaamaan huipputuntien kysyntään. Joustavalla sähkönkulutuksella voidaan reagoida vaihtelevaan tuuli- ja aurinkoenergian määrään.

BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön. Tutkimuksessa markkinat yhdistetään uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä täsmentyviin sääennusteisiin.

Kysely toteutettiin syksyllä 2016. Se lähetettiin 4 000:lle satunnaisesti valitulle omistusasujalle. Vastausprosentti oli 9,5.

Kotitalouksien mielipiteiden selvittäminen on tärkeää myös BCDC-virtuaalivoimaloiden kehittämisessä (Kuva alla).

Tutustu kyselytuloksiin tarkemmin BCDC Energia –tutkimushankkeen verkkosivuilla


 

Last updated: 10/2/2017

Comments

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article192.168.1.254

Add new comment