Kotitaloudet haluavat joustaa sähkönkulutustaan – Tutustu tutkimustuloksiin

Kotitalouksien mielestä mahdollisuus joustaa sähkönkulutuksessa on tärkeää hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Myös energian säästämistä pidetään tärkeänä paitsi taloudellisista, myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä syistä.

kysyntajoustoTulokset perustuvat Enni Ruokamon Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston BCDC Energia -tutkimushankkeessa toteuttamaan kyselyyn, jossa selvitettiin kotitalouksien mielipiteitä ja tietämystä energia-asioista.

Kyselyyn vastanneista 76 prosenttia piti jonkin verran tai erittäin tärkeänä kotitalouksien tarjoaman jouston merkitystä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Lisäksi 54 prosenttia vastaajista oli valmis hankkimaan sopimuksen, johon sisältyy sähkönkulutuksen etäohjausta.

huipputunneiltapois

Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa BCDC Energia -hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kulutuspiikkejä tasaamalla. Kun sähkönkulutusta siirretään ruuhkattomille matalan kulutuksen tunneille, fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita ei tarvitse käynnistää vastaamaan huipputuntien kysyntään. Joustavalla sähkönkulutuksella voidaan reagoida vaihtelevaan tuuli- ja aurinkoenergian määrään.

BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön. Tutkimuksessa markkinat yhdistetään uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä täsmentyviin sääennusteisiin.

Kysely toteutettiin syksyllä 2016. Se lähetettiin 4 000:lle satunnaisesti valitulle omistusasujalle. Vastausprosentti oli 9,5.

Kotitalouksien mielipiteiden selvittäminen on tärkeää myös BCDC-virtuaalivoimaloiden kehittämisessä (Kuva alla).

Tutustu kyselytuloksiin tarkemmin BCDC Energia –tutkimushankkeen verkkosivuilla


 

Last updated: 10.2.2017

Comments

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article192.168.1.254

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. kylie jenner

The internet has essentially changed the way we work as human beings. It has given us a network of information allowing us to find almost any information that we might need, as well as communicate with people from all over the world. local internet marketing services

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. voyance telephone

SCS is focused on providing the most comprehensive, heterogeneous, integrated IT Software solutions to enterprises around the world. Today, none of our competitors come close to matching the breadth and depth of our technology solutions offerings. In Partnership with World Leaders in Technology, We design and Integrate solutions that helps customers cut costs, reduce risk and achieve business objectives. As a group we are 20+ years old company serving 3000+ Customers in Middle East, Africa, and India.SCS India and Printing software solutions and Print Management Solution in India and Online Faxing solutions provider in india and IT Business Tracking System in india

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. download serial number generators

School is a place where child develops physically and mentally by doing physical and mental exercise. Apart from this a child learns cooperation, coordination, understanding and develops various skills in other fields.CBSE Boarding School in NCR

I like this site very much which is very useful to know about different updates and features about Open BSD. People with big sites use LDAP for making the sites more users friendly. I think it is the easier way to logins. Keep updating.straight from the source

Add new comment