Opetusta ilman powerpointia?

On enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että korkeakouluissa opetuksen perusmateriaalina ovat PowerPoint-diat. Slide-esitys on suhteellisen helppo tehdä ja jakaa opiskelijoille printtinä, linkkinä tai tiedostona ja kyllähän sähköinen esitystyökalu mahdollistaa enemmän erilaisten elementtien (kuvat, linkit, videot jne.) liittämisen esitykseen kuin vaikkapa piirtoheitinkalvo. Jos ajatellaan oppijaa, kuinka hyvä materiaali PowerPoint-diat sitten ovat? Itse koen, että usein, jos esitys opetustilanteena on ollut kiinnostava, diosta materiaalina itsessään ei välttämättä ole suurta hyötyä. Esitys on tällöin sisältänyt mielenkiintoisia esimerkkejä, konkretisointia, keskustelua ja pohdintaa. Itse dioissa saattaa olla vain esitystä tukevia kuvia, kysymyksiä tai avainsanoja. Hyvin usein diat kuitenkin ovat tiivistelmiä ydinkohdista ranskalaisin viivoin ja pahimmassa tapauksessa esityksen pitäjä lukee bullet pointejaan suoraan kalvoilta pyrkien kai siirtämään ne opiskelijoiden päähän. Oikein huonossa tilanteessa opiskelijat eivät koe muistiinpanojen tekemistä tarpeellisena tai kuvittelevat, että pelkkä diojen läpikäynti saa heidät oppimaan tavoitellun asian.

Luin vasta Business Insiderin artikkelin, joka sai minut pohtimaan PowerPointin käytön yleisyyttä ja mielekkyyttä. PowerPoint on varmasti hyvä väline vaikkapa businessideoiden pitchaamiseen tai firman taloustilanteen esittelyyn. Mutta onko se hyvä väline opetukseen, edistääkö se hyvää oppimista? Onko se innostava ja motivoiva väline opettajalle itselleen? Kokenut opettaja osaa jo arvioida, montako kalvoa ehtii läpikäydä 90 minuutin luennolla. (Opettajalle on usein tärkeää, että opetussessio on tarkasti suunniteltu ja käsikirjoitettu.) Opetuksesta tulee kuitenkin mielenkiintoista ja motivoivaa kokemuksellisuuden ja esimerkiksi ongelmanratkaisun kautta. PowerPoint taas tukee ajatusta, että tieto ja ratkaisut ovat valmiina ja opettaja tarjoilee ne oppijoille siistinä, tiiviinä pakettina. Voisi jopa kärjistää, että ideana on, että opiskelija ”ostaa” opettajan ajatukset PowerPointin ranskalaisina viivoina.

Opetus järjestetään kursseina ja kurssiin on varattu opettajalle tietty opetustuntimäärä. Tämän ajan puitteissa oppijat tulisi saada oppimaan asetetut tavoitteet. Luentosarjan tuntimäärä määrittää opettajan työtä, mutta varmistetaanko siinä myös, onko oppija oppinut vaaditun sisällön? Toki opiskelijalta vaaditaan myös omaa työtä lähiopetuksen ulkopuolella. On kuitenkin hyvä pohtia, mihin lähiopetukseen varatut tunnit käytetään. Voisiko niiden aikana vaikkapa ratkoa yhdessä avoimia, kompleksisia ongelmia, kehitellä ratkaisuja, joita ei vielä ole keksitty? Ilman esitysmateriaalia, ilman PowerPointia opettaja keskittyisi vain opiskelijoiden oppimisprosessien ohjaamiseen, keskusteluun, vuorovaikutukseen. Tuntien ulkopuolisella ajalla opiskelijat voisivat perehtyä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin. Käänteinen oppiminen eli flipped learning ei ole vain menetelmä vaan tapa muuttaa oppimiskulttuuria oppijakeskeisemmäksi.

PowerPointista vielä, mainitsemassani artikkelissa todetaan: ”Kurssit, jotka on suunniteltu diojen ympärille, levittävät myyttiä, että opiskelijat voivat tulla ammattitaitoiseksi ja asioista perillä olevaksi ilman kovaa työtä kymmenien kirjojen, satojen artikkelien ja tuhansien ongelmien parissa.” Toivon, että tällainen myytti ei ole todellisuutta kenellekään korkeakouluyhteisössä. Oppiminen on kovaa työtä ja korkeimmilla kouluasteilla työn määrä lisääntyy. PowerPoint -esitys ainoana oppimateriaali voinee harvemmin täyttää koko oppimisprosessin oppimateriaalivaatimuksen. Jos pyritään tekemään opetuksesta selkeää ja ymmärrettävää, voidaan olla väärällä tiellä. Helppouden illuusio lisää ehkä opiskelijoiden tyytyväisyyden kokemusta lyhyellä tähtäimellä, mutta se ei edistä laadukasta oppimista.

Virpi Pietikäinen

Kirjoittaja toimii suunnittelijana täydentävien opintojen keskus TOPIKissa.

 

Kuva: professori Paolo Pavolini luennoimassa yliopistolla; sanskritin ja Intian muinaiskulttuurien professori, Kalevalan italiaksi kääntäjä. Kuvaaja Aarne Pietinen Oy 1936. Museovirasto - Musketti.
Kuvan lähde
https://www.finna.fi/, jossa on yli 100 000 vanhaa digitalisoitua kuvaa vapaasti CC-lisenssein käytettävissä. 

Last updated: 7.3.2017

Comments

SCS is focused on providing the most comprehensive, heterogeneous, integrated IT Software solutions to enterprises around the world. BIG Data for end user computing and Printer usage software and Two way SMS Gateway provider and Print control software in india and Open text Faxing Solution and Citrix XenApp solutions

School is a place where child develops physically and mentally by doing physical and mental exercise. Apart from this a child learns cooperation, coordination, understanding and develops various skills in other fields.CBSE Boarding School in Rajasthan

Marvelous blog. I delighted in perusing your articles. This is genuinely an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. sa fishing review

we take a look at a few clever writing ideas which students who want to write better must apply, so take a look for details.

Add new comment