Uuden tiedon luominen vaatii kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja

Joka päivä suomalaiset istuvat tuhansia tunteja erilaisissa kokouksissa. Niissä sovitaan yhteisistä asioista, jaetaan tietoja, ratkaistaan ongelmia tai mietitään tulevia suunnitelmia. Nykyään on tapana päivitellä kokousten määrää ja kyseenalaistaa niiden merkitystä. Kokousten ajatellaan olevan ajanhukkaa tai ainakin jotakin, joka estää ”oikean” työnteon. On totta, että monesti kokouksessa istuessa tuntuu, että ajan olisi voinut käyttää hyödyllisemmin. Joku puhuu liian pitkään vähäpätöisestä aiheesta. Keskustelua ei synny, tai sitä syntyy niin paljon, että asioita ei saada eteenpäin.

Monista asioista voisi viestiä työyhteisössä tehokkaammin jotenkin muuten kuin kutsumalla koolle kokouksen. Kuitenkin työyhteisö tarvitsee kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja. Uuden tiedon luomisen tutkimuksessa korostuu kasvokkaisten kohtaamisten ja yhteisten tapaamisten tärkeys sekä työn tuottavuuden että työhyvinvoinnin kannalta. Kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat olennaisessa osassa etenkin innovatiivisuuteen pyrkivissä työyhteisöissä. Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa ja luottamuksellista, kriittistäkin. Tärkeää on, että yhteisön tapaamisissa on riittävästi aikaa keskustella, olla eri mieltä ja löytää yhteinen ymmärrys, jonka avulla jatkaa eteenpäin.

Uuden tiedon luominen tarvitsee aikaa

Aina keskustelu ei palvele yhteisön päämääriä. Kaikista asioista ei voi, eikä ole tarpeen keskustella kaikkien kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että luovuus kukkii joustavissa olosuhteissa. Tarvitaan aikaa, varaa tehdä virheitä, kulkea harhapoluilla, puhua asian vierestäkin. Toisaalta on myös todettu, että pieni niukkuus, kiire tai lähestyvä deadline vaikuttavat usein positiivisesti lopputulokseen.

Joustavuuden kysymys onkin todellinen pähkinä purtavaksi tiedon luomisen tutkijoille. Asia kiinnostaa myös laajasti monia työelämän resursseja miettiviä tahoja. Tarjotako työntekijöille aikaa ja joustavia olosuhteita, vai kiristääkö resursseja sen toivossa, että niukkuus tehostaa toimintaa?

Tiedon luomisen tutkimuksessa uuden luominen kytkeytyy vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus puolestaan on tapahtuma, joka vaatii aikaa. Jos ei ole tarpeeksi aikaa kyseenalaistaa vanhaa, on parempi pysytellä vanhoilla ja turvallisilla teillä. Kokouksissa istuminen ja keskusteleminen voi vaikuttaa toissijaiselta, jos työt kasaantuvat omalla työpisteellä.

Jokainen yhteisö on erilainen

On työyhteisöjä, joissa joka-aamuisilla aamukahveilla jaetaan kuulumiset, mietitään ratkaisua ajankohtaisiin pulmiin, kehitetään uusia ideoita ja oikaistaan syntyneitä väärinkäsityksiä. Toisissa yhteisöissä ei ole yhteistä aamukahvipaikkaa eikä yhteisiä rutiineja, vaan asiat hoituvat sähköpostilla. Joskus työkaverit ovat hajallaan ympäri maata, ja yhteyttä otetaan vain, kun muuten ei selvitä. Jokaisessa tapauksessa yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä.

Olennaista uuden tiedon luomisen kannalta on se, että tapaamisia on riittävästi, ja ne ovat sen laatuisia, että ne palvelevat yhteisöä juuri sillä hetkellä. Siksi on tärkeä ymmärtää kulloisenkin yhteisön erityislaatuisuus. Tämä vaatii hyvää ja keskustelevaa johtamista, mutta myös jokaisen yhteisön jäsenen aktiivisuutta.

Kaiken lisäksi on muistettava, että kaikkia asioita ei voi hoitaa keskustelemalla. Vaikka uusi tieto syntyykin vuorovaikutuksessa, pelkkä puhe ei vie pitkälle.

 

Kirjoittaja:

Anna Suorsa
BCDC Vuorovaikutus
anna.suorsa(a)oulu.fi

Anna Suorsan väitöskirja käsittelee tiedon luomisesta työyhteisössä. Tutkimuksen ala on informaatiotutkimus ja tietojohtaminen.  Suorsa tutkii vuorovaikutusta ja sen merkitystä työyhteisöissä fenomenologisesta näkökulmasta. Post-doc -tutkimuksessaan hän tutkii erityisesti sitä, miten BCDC:n tutkijayhteisö toimii uutta tietoa luodessaan.

Kuva: BCDC KickOff 15.12.2015. Kati Leinonen.

Last updated: 16.12.2016

Comments

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!Free slots with bonus

Thanks for sharing interesting and informative post. I like your way to write and describe the post. Also you can check your pnr status with us. water damage restoration - Charlotte

Thankful to you such an extraordinary sum for sharing this mind blowing blog.Very moving and obliging too.Hope you continue sharing a more prominent measure of your ideas.I will love to scrutinize. hair implants abroad in Budapest

Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info. good ideas for college essays Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it

Personalized Wedding Napkins - Cloth Napkins sold in dozens are personalized with your wedding monogram or names. Luxury Gold or Silver thread. Wedding Napkins for Wedding

Quality handmade soap direct from the manufacturer. Ready for resale, free shipping on bulk orders. Over 150 different designs and fragrances to choose from. Goats milk soap available. handmade soap wholesale

Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of intriguing stuff in your blog particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up. generators

Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of intriguing stuff in your blog particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up. scrap car

Whether you’re trying to find homes for sale el dorado hills, CA or you would like to know more information about one of our fine properties, we believe that you can find that information along with other useful tools here on our website.

Keep doing uncommon I've been sat tight for so long. I require this article to finish my endeavor in the school, and it has same subject with your article!Martin Modern River Valley

We help Canadian and American Expats, Temporary Guests and Snowbirds with assets on both sides of the U.S.-Canada border — optimally structure their investments, liabilities and retirement savings in order to reduce their tax burden and minimize fees. americans moving to canada

Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me palm desert greens real estate for sale

A great website with interesting and unique material what else would you need. click here

This is an educational post survey. I am so satisfied to get this post article and decent data. I was anticipating getting such a post which is exceptionally useful to us.Thanks for sharing. Jolly LLB 2

This post is truly brilliant. I truly like this post. It is one of the best posts that I ve read in quite a while. You're the best for this better than average post. I truly value it!diamond pendant chain

This is a savvy blog. I would not joke about this. You have such a great amount of information about this issue, thus much enthusiasm. You additionally know how to make individuals rally behind it, clearly from the reactions.The Torino Film Lab

asad

Whether you are transitioning residency between Canada and the U.S. or you have already made the move, it is important to understand the benefits of a cross-border financial plan. Learn how Cardinal Point can help when holding investment assets or financial interests in the U.S. or Canada. canadian and us tax returns

Great web diary. I acknowledged examining your articles. This is truly a wonderful perused for me. I have bookmarked it and I am reckoning scrutinizing new articles. Continue doing amazing! agencias de publicidad

I know your mastery on this. I should state we ought to have an online dialog on this. Composing just remarks will close the exchange straight away! What's more, will limit the advantages from this data. Skopelos sailing holidays

Amazing web journal. I adored perusing your review. This is an exemplary incredible perused for me by and by. I've bookmarked it and I am getting amped up for perusing new articles. Proceed with the pleasant work. ganar dinero con un blog

I've been taking after the Torino Film Lab for various years, endeavoring to join the program which proclaims itself to bolster "rising abilities from everywhere throughout the world".

Truly decent post. I just unearthed your weblog and needed to state that I have truly appreciated perusing your blog entries. After all I'll be subscribing to your bolster and I trust you compose again soon!Male Testosterone Bio Energy Patch

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Taiwan weddings

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! tabletop fireplace

Amazing web journal. I adored perusing your review. This is an exemplary incredible perused for me by and by. I've bookmarked it and I am getting amped up for perusing new articles. Proceed with the pleasant work. https://www.unconditionalrosie.com/

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Fire Emblem Heroes Hack

Our web development team will work closely with you to build a VIP Internet presence. We take the time to understand your goals and explain the full benefits of a web site. full service marketing agency

After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. www.therussianstore.com

This is my first time i visit here. I discovered such a generous number of fascinating stuff in your blog particularly its examination. Truly its unfathomable article. Keep it up. barre classes

Add new comment