Uuden tiedon luominen vaatii kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja

Joka päivä suomalaiset istuvat tuhansia tunteja erilaisissa kokouksissa. Niissä sovitaan yhteisistä asioista, jaetaan tietoja, ratkaistaan ongelmia tai mietitään tulevia suunnitelmia. Nykyään on tapana päivitellä kokousten määrää ja kyseenalaistaa niiden merkitystä. Kokousten ajatellaan olevan ajanhukkaa tai ainakin jotakin, joka estää ”oikean” työnteon. On totta, että monesti kokouksessa istuessa tuntuu, että ajan olisi voinut käyttää hyödyllisemmin. Joku puhuu liian pitkään vähäpätöisestä aiheesta. Keskustelua ei synny, tai sitä syntyy niin paljon, että asioita ei saada eteenpäin.

Monista asioista voisi viestiä työyhteisössä tehokkaammin jotenkin muuten kuin kutsumalla koolle kokouksen. Kuitenkin työyhteisö tarvitsee kokoontumisia ja kohtaamisen paikkoja. Uuden tiedon luomisen tutkimuksessa korostuu kasvokkaisten kohtaamisten ja yhteisten tapaamisten tärkeys sekä työn tuottavuuden että työhyvinvoinnin kannalta. Kohtaamiset ja vuorovaikutus ovat olennaisessa osassa etenkin innovatiivisuuteen pyrkivissä työyhteisöissä. Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa ja luottamuksellista, kriittistäkin. Tärkeää on, että yhteisön tapaamisissa on riittävästi aikaa keskustella, olla eri mieltä ja löytää yhteinen ymmärrys, jonka avulla jatkaa eteenpäin.

Uuden tiedon luominen tarvitsee aikaa

Aina keskustelu ei palvele yhteisön päämääriä. Kaikista asioista ei voi, eikä ole tarpeen keskustella kaikkien kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että luovuus kukkii joustavissa olosuhteissa. Tarvitaan aikaa, varaa tehdä virheitä, kulkea harhapoluilla, puhua asian vierestäkin. Toisaalta on myös todettu, että pieni niukkuus, kiire tai lähestyvä deadline vaikuttavat usein positiivisesti lopputulokseen.

Joustavuuden kysymys onkin todellinen pähkinä purtavaksi tiedon luomisen tutkijoille. Asia kiinnostaa myös laajasti monia työelämän resursseja miettiviä tahoja. Tarjotako työntekijöille aikaa ja joustavia olosuhteita, vai kiristääkö resursseja sen toivossa, että niukkuus tehostaa toimintaa?

Tiedon luomisen tutkimuksessa uuden luominen kytkeytyy vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus puolestaan on tapahtuma, joka vaatii aikaa. Jos ei ole tarpeeksi aikaa kyseenalaistaa vanhaa, on parempi pysytellä vanhoilla ja turvallisilla teillä. Kokouksissa istuminen ja keskusteleminen voi vaikuttaa toissijaiselta, jos työt kasaantuvat omalla työpisteellä.

Jokainen yhteisö on erilainen

On työyhteisöjä, joissa joka-aamuisilla aamukahveilla jaetaan kuulumiset, mietitään ratkaisua ajankohtaisiin pulmiin, kehitetään uusia ideoita ja oikaistaan syntyneitä väärinkäsityksiä. Toisissa yhteisöissä ei ole yhteistä aamukahvipaikkaa eikä yhteisiä rutiineja, vaan asiat hoituvat sähköpostilla. Joskus työkaverit ovat hajallaan ympäri maata, ja yhteyttä otetaan vain, kun muuten ei selvitä. Jokaisessa tapauksessa yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä.

Olennaista uuden tiedon luomisen kannalta on se, että tapaamisia on riittävästi, ja ne ovat sen laatuisia, että ne palvelevat yhteisöä juuri sillä hetkellä. Siksi on tärkeä ymmärtää kulloisenkin yhteisön erityislaatuisuus. Tämä vaatii hyvää ja keskustelevaa johtamista, mutta myös jokaisen yhteisön jäsenen aktiivisuutta.

Kaiken lisäksi on muistettava, että kaikkia asioita ei voi hoitaa keskustelemalla. Vaikka uusi tieto syntyykin vuorovaikutuksessa, pelkkä puhe ei vie pitkälle.

 

Kirjoittaja:

Anna Suorsa
BCDC Vuorovaikutus
anna.suorsa(a)oulu.fi

Anna Suorsan väitöskirja käsittelee tiedon luomisesta työyhteisössä. Tutkimuksen ala on informaatiotutkimus ja tietojohtaminen.  Suorsa tutkii vuorovaikutusta ja sen merkitystä työyhteisöissä fenomenologisesta näkökulmasta. Post-doc -tutkimuksessaan hän tutkii erityisesti sitä, miten BCDC:n tutkijayhteisö toimii uutta tietoa luodessaan.

Kuva: BCDC KickOff 15.12.2015. Kati Leinonen.

Last updated: 16.12.2016

Comments

A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming... buy facebook likes forums

Work with me to create a comprehensive estate plan that takes care of your interests in the case of an accident, injury, or other situation where you are no longer able to care for yourself, and that directs the disposition of your assets following your death. If you do not have an estate plan the time for action is now. If your current plan was created before 2013, you may be in danger of having an outdated plan. top financial advisors whittier

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. piano online

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.malehealthhub.com/semenax-review-natural-male-enhancement-pills

Great publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You should continue your writing. pelaaminen

Nice Information , I have to say that for the last few of hours i have been hooked by the impressive articles on this website. Keep up the wonderful work. nettikasino

You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. 1st Art Gallery

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.esurance auto insurance

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, Site:room for rent in abu dhabi

This is an informative post review. I am so pleased to get this post article and nice information. I was looking forward to getting such a post which is very helpful to us.Thanks for sharing.Seaside Residences Condo

amazing, incredible, I was thinking about how to cure skin inflammation normally. also, discovered your site by google, took in a ton, now i'm somewhat certain. I've bookmark your site and furthermore include rss. keep us overhauled. Alarmas para negocios

I recognize what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back yet I would expect by every one of the remarks this is working for you also. slo recovery centers

I cherished looking at your review. This is an excellent inconceivable examined for me a little while later. I've bookmarked it and I am getting amped up for examining new articles. Proceed with the superb work. Musandam Dhow Cruise

Great site! I really adore how it is simple on my eyes it is. I am thinking about how I may be told at whatever point another post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trap? Have an incredible day!Seaside Residences Condo

Valentine's Day, also called Saint Valentine's Day or the Feast of Saint Valentine,[1] is an annual holiday celebrated on February 14. It originated as a Western Christian liturgical feast day honoring one or more early saints named Valentinus, and is recognized as a significant cultural and commercial celebration in many regions around the world, although it is not a public holiday in any country.Valentines Day Pictures & Images

You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. plagiarism checker for teache

Desert safari is itself a lifetime experience for any individual but Our desert safari tour extends your trip with a unique combination of adventure and mystery with the magical night under the starlit sky. Desert tours Dubai

Also as the most important factor that affects policy plan, conditions and cost is the term for which you want to extend application of life insurance coverage. Consumers should also choose term insurance level that affects on coverage amounts that can be reduced over some period of time. state farm auto claims

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.phenq myphen375fatburnerreviews

asdasd

All American Chevrolet is your local Slaton Chevy dealer serving the greater Lubbock area, Post and all of Lubbock County. Here at All American Chevrolet, we offer convenience and great cars, Used Cars in lubbock

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work! learn french quickly

It is a fantastic blog its really inspiring and full fill with knowledge i am very active person on your website pleasure to come here regularly looking forward with your next article. Amarillo Ford Dealer

The below 5 VPNs have been carefully selected as the top recommendations based on VPN performance, customer support, ease of use, reliability, and quality of Apps.VPN China

This is really a amazing blog. I am very glad to read your great blog. whatever you share information in you blog,this is so interesting for me. I get a such great update from you side.seamless gutters needham ma

I am very happy to be here because this is a very good site that provides lots of information about the topics covered in depth. Im glad to see that people are actually writing about this issue in such a smart way, showing us all different sides to it. linkedin summary

Keep up the good work, I read few posts on this website and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information. home of auto and home insurance

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.garcinia cambogia extract en español

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. rasta

If you are looking for Affordable transportation service, then you have reached at the right spot. We are one of the best Affordable transportation providing company. promise rings for girlfriend

Add new comment