Etusivu
Etusivu

Hakulomake

Esittely

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Yliopiston hallituksen päätöksen mukaan Oulun yliopiston biokemian laitos ja lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian oppiaine yhdistettiin uudeksi Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnaksi 1.1.2014. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta sijaitsee Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksella.

Uuden tiedekunnan tehtävänä on kansainvälisesti merkittävän tutkimustyön tekeminen ja laadukkaan perus- ja jatkokoulutuksen tarjoaminen biokemian ja molekyylilääketieteen aloilla, sekä infrastruktuurin ja asiantuntemuksen jakaminen paikallisille, kansallisille ja kansainväliselle tiedeyhteisöille ja yrittäjille. Tiedekunta kouluttaa biokemistejä ja antaa lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian opetusta Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja biokemian opetusta muille yliopiston opiskelijoille. Yksikön henkilöstö toimii edustamiensa alojen asiantuntijatehtävissä yliopistossa, paikallisessa elinkeinoelämässä sekä kansallisessa että kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Visiomme on, että Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta on johtava biokemian yksikkö Suomessa, ja että tiedekunnan tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja edistää tilaisuuksia uusille tutkimusaiheille. Tiedekunta on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu biokemian ja molekyylilääketieteen laadukkaasta perus- ja jatkokoulutuksestaan. Yksikkö on monitieteellinen. Siinä on edustettuna sekä lääketieteen että perusluonnontieteiden osaaminen niin, että yksikössä on riittävä asiantuntemus biologisten prosessien mekanismien ymmärtämiseksi. Yksikön sisäinen rakenne on interaktiivisuutta tukeva ja työkieli on englanti. Yksikön tutkimusfokuksia ovat sidekudostutkimus, proteiinien ja biomolekyylien tutkimus ja biologisten prosessien säätelymekanismit.