Hae opiskelijaksi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tarjoama luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkinto biokemiasta on osa viisivuotista tutkinto-ohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa (Opintopolku.fi). Opiskelijavalinnoista 2018 lisää Opintopolussa.

Tiedekunnan antama opetus on todettu korkeatasoiseksi sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston sisällä. Tutkintojen sisällöt vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia, joka on todettu myös kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Tutkinto-ohjelman sisällössä painottuu tiedollisten opintojen lisäksi käytännön laboratoriotaitojen hallitseminen ja ongelmanratkaisulähtöinen oppiminen. Opiskelijat harjaantuvat käyttämään nykyaikaisimpia biokemiallisessa työssä käytettäviä laitteistoja ja saavat sitä kautta käsityksen työskentelystä tutkimuksen parissa tai bioalan yrityksessä.

Opiskelija voi erikoistua maisteriopintojen aikana joko proteiinitieteeseen (FM, Protein Science and Biotechnology -suuntautumisvaihtoehto) tai molekyylilääketieteeseen (FM, molekyylilääketieteen suuntautumisvaihtoehto), ja suorittaa sellaisia kursseja tiedekunnan ulkopuolella, joita hän katsoo tarvitsevansa myöhemmin urallaan.

Useita biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuneita alumneja toimii professoreina, tutkijoina, tutkimusryhmien johtajina, tai muissa asiantuntijatehtävissä yliopistoissa tai teollisuudessa sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Viimeksi päivitetty: 10.11.2017