Valinnan tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Biokemian tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa, joista 20 opiskelijaa valitaan yhteispisteiden (ylioppilastutkintotodistus- ja valintakoepisteiden) perusteella ja 10 opiskelijaa pelkän valintakokeen perusteella. Aloituspaikoista 21 (70%) on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille.

Valinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.6.2017. Koepaperit ovat nähtävinä opiskelijakeskuksessa Linnanmaan kampuksella (Erkki Koiso-Kanttilan ka-tu) 30.6. - 14.7.2017 tulosten julkistamisen jälkeen ma-pe klo 10-13 välisenä aikana. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan keskiviikkoon 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Valintapäätöksen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Ohjeet oikaisupyynnön tekoon löytyvät Valinnan tulokset -sivuilta. Tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta löytyy uudet opiskelijat -sivuilta.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.5.2017