Valintakoe

19.5.2017 klo 9.00-12.00

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Biokemian valintakoe pidetään 19.5.2017 klo 9-12 Linnanmaan kampuksella saleissa L3 ja L10. Salit on merkitty Linnanmaan kampuskarttaan. Sisäänkäynti valintakokeeseen Erkki Koiso-Kanttilan kadulta R-ovesta.

Lisää ohjeita valintakokeeseen osallistuvalle löytyy täältä: OHJEITA VALINTAKOKEESEEN

Biokemian valintakoe perustuu seuraavaan kirjaan: Jyrki Heino ja Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet. Sanoma Pro Oy, ISBN 9789526323329, 3.-4. painos, 2015. Kappaleet 1 - 8, tai vastaavat kappaleet 3. painoksesta.

Biokemian valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä sekä määrittely- ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Lisäksi kokeeseen voi kuulua ongelmanratkaisutehtävä, johon saatetaan antaa koekysymysten mukana erillistä suomen- tai englanninkielistä materiaalia (vastataan kuitenkin suomeksi). Ongelmanratkaisutehtävän aihepiiri tulee joko valintakoekirjasta tai lukion kemian ja biologian oppimäärien mukaan.

Huom! Valintakoe on suomeksi, mutta biokemian opinnot sisältävät osaksi englanninkielistä opetusta jo ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Huom! Valintakokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.

Huom! Hakija saa osallistua vain hakemansa tutkinto-ohjelman valintakokeeseen.

Vilppi valintakokeessa

Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, koe hylätään.

Linnanmaan kampuskartta ja valintakoesalit

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintaperusteet 2017

Mallivastaukset vuoden 2017 valintakokeeseen: Oikeat vastaukset 2017

Vanhoja valintakokeita:

Biokemian valintakoe 2016,  Mallivastaukset v. 2016

Biokemian valintakoe 2015, Mallivastaukset v. 2015

Biokemian valintakoe 2014, Mallivastaukset v. 2014

Viimeksi päivitetty: 19.5.2017