Oulun yliopisto
OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT

 

Harjoittelupaikat/ HuTK

Työnantaja ja koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi:

Paikkakunta

Viimeinen
hakupäivä
vvvvkkpp

Exit - pois prostituutiosta ry Helsinki 20120923
Amnesty International Suomen osasto ry Helsinki 20120916
Vantaan kaupunki
Viestintä
Vantaa 20121015
Eurooppanuoret Helsinki 20120901
Plan Suomi Säätiö
Yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, humanistinen tai muu soveltuva koulutusala
Helsinki 20120831
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö
yhteiskunta- ja kasvatustieteet
Helsinki 20120815
Espoon kaupunki Espoo 20120805
Plan Suomi Säätiö Helsinki 20120621
Acacom Media Oy
viestintä, informaatiotutkimus, humanistiset tieteet, kauppatieteet, hallintotieteet
Helsinki 20120618
Eduskunnan kanslia Helsinki 20120601
Oikeusministeriön tietopalvelu
viestintä, informaatiotutkimus, humanistiset tieteet, kauppatieteet, hallintotieteet
Helsinki 20120531
Oikeusministeriön tietopalvelu
graafinen suunnittelu, viestintä, informaatiotutkimus, humanistiset tieteet, hallintotieteet
Helsinki 20120525
Lapin sairaanhoitopiiri
Englannin kieli
Rovaniemi 20120521
Puolustusvoimat, Maanpuolustuskurssit
Viestintä tai yhteiskuntatieteet /vas
Helsinki 20120430
MDI (Management Design Intelligence Ltd)
yhteiskuntatieteellinen, kauppatieteellinen, humanistinen, teknillistieteellinen
Helsinki 20120403
Kansalliskirjasto
Informaatiotutkimus
Helsinki 20120402
Pohjois-Pohjanmaan museo /Kierikkikeskus
arkeologia, historia, museoaineet
Yli-Ii 20120402
Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA
maantiede, yhteiskuntatiede, maa- ja metsätalous
Kajaani 20120331
Opetushallitus
Kasvatustiede tai yhteiskuntatiede
Helsinki 20120331
Oulun kaupunki / Nallikari Liikelaitos (Nallikari lomakylä-camping)
Pohjoismainen filologia tai Matkailu
Oulu 20120331
Ulkoasiainministeriö/ Aasian ja Oseanian ykikkö ASA-10
valtiotieteellinen, yhteiskuntatieteellinen tai kauppatieteellinen
Helsinki 20120331
Puolustusvoimat, Jääkäriprikaati
kaupallinen/yhteiskuntatieteellinen
Sodankylä 20120331
Oulun yliopisto
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120330
Ulkoasiainministeriö/Eurooppa-osasto/EUR-20 Helsinki 20120330
Ulkoasiainministeriö/Eurooppa-osasto/Keski-, Länsi- ja Etelä-Euroopan yksikkö
Valtiotieteet, taloustieteet, oikeustiede
Helsinki 20120330
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Viestintä tai markkinointi
Helsinki 20120330
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Oulu 20120330
Ulkoasiainministeriö/Eurooppa-osasto/EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikkö Helsinki 20120330
Oulun yliopisto/Kansainväliset palvelut
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120328
Opetushallitus/ Opiskelijavalinnat ja tietohallinto
:yhteiskuntatieteellinen, humanistinen
Helsinki 20120323
Oikeusministeriön tietopalvelu
graafinen suunnittelu, viestintä, informaatiotutkimus, humanistiset tieteet, hallintotieteet
Helsinki 20120323
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi
1: Oikeustiede, harjoittelupaikat 2 ja 3: Soveltuva korkeakoulututkinto (esim. oikeus-, hallinto, yhteiskunta- tai  kauppatieteellinen)
Helsinki/ Rovaniemi 20120316
Oulun kaupunki/Yli-Iin kunnan kulttuuritoimi
taide, taidekäsityö, kulttuuri, museoalat
Yli-Ii 20120316
Oikeusministeriön tietopalvelu
Informaatiotutkimus, hallintotieteet, humanistiset tieteet, kauppatieteet, viestintä, kasvatustiede, oikeustieteet
Helsinki 20120315
Maanpuolustuskorkeakoulu, kirjasto
Informaatiotutkimus joko pää- tai sivuaineena.
Helsinki 20120315
Lapin rajavartiosto Rovaniemi 20120315
Maanpuolustuskorkeakoulu, Puolustusvoimien kielikeskus
humanistinen ja kasvatusala, hallinnon ala, tms.
Helsinki 20120315
Valtiovarainministeriö
Informaatiotutkimus
Helsinki 20120315
Sisäasiainministeriö pelastusosasto/palosuojelurahasto
esimerkiksi hyvät viestin! tätiedot omaava valtio/yhteiskuntatieteilijä
Helsinki 20120315
Suomen Akatemia
yhteiskuntatieteellinen / valtiotieteellinen tai muu soveltuva yliopistollinen koulutusala
Helsonki 20120309
Kultamuseo Tankavaara 20120309
Akava ry
yhteiskunta-, kauppa- tai hallintotieteellisiä opintoja suorittavalle opiskelijalle.
Helsinki 20120308
Sosiaali- ja terveysministeriö, Hallinto- ja suunnitteluosasto, tasa-arvoasiain
Sukupuolentutkimuksen opinnot, yhteiskuntatieteelliset opinnot, esim. valtio-oppi, viestintä, sosiologia, poliittinen historia
Helsinki 20120306
Kotimaisten kileten tutkimuskeskus
suomen kieli
Helsinki 20120305
Rajavartiolaitoksen esikunta
Viestintä, tiedotusoppi
Helsinki 20120301
Valtioneuvoston kanslia Helsinki 20120229
Tilastokeskus
Kansantaloustiede, Aluetiede, Tilastotiede, Kulttuurin tutkimus
Helsinki 20120229
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Rovaniemen toimipiste
oikeustiede, yhteiskuntatiede, hallintotiede, terveystiede
Helsinki 20120229
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, ohjausosasto
luonnontiede, yhteiskuntatieteet, oikeustiede
Helsinki 20120229
Puolustusministeriö
Valtio-oppi, kansainvälinen politiikka, viestintä
Helsinki 20120229
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus
valtiotieteet/yhteiskuntatieteet, tlastotiede/menetelmätieteet, sosiaalitieteet/sosiaalityö, hoitotiede/terveystiede, oikeustiede
Helsinki 20120229
maa- ja metsätalousministeriö
Viestintä
Helsinki 20120229
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede tai maantiede
Helsinki 20120229
Liikenne- ja viestintäministeriö
kasvatustiede, kauppatiede, valtiotiede, yhteiskuntatiede, hallintotiede
Helsinki 20120229
Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
kemia, ympäristöalat, maantiede, yhteiskuntatiede, logistiikka
Kotka 20120229
Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto
yhteiskuntatieteet, kansantalous, maantiede, viestintä
Helsinki 20120228
Oulun maakunta-arkisto
historia
Oulu 20120224
Tilastokeskus
yhteiskuntatieteellinen/väestötieteellinen/tilastotieteellinen
Helsinki 20120217
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteiskunta- tai luonnontieteellinen ala.
Helsinki 20120217
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kaikki koulutusalat soveltuvat
Helsinki 20120217
Maanpuolustuskorkeakoulu/puolustusvoimat
Kasvatustieteet, käyttäytymistieteet tai yleinen valtio-oppi
Helsinki 20120217
Verohallinto, Verotarkastus, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, kansainvälinen ryhmä
oikeus-, valtio- tai kauppatieteet.
Helsinki 20120215
Ulkoasiainministeriö/Afrikan ja Lähi-idän osasto/Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän yksikkö Helsinki 20120215
Suomen Akatemia, ohjelmayksikkö Helsinki 20120215
Puolustusministeriö
Valtio-oppi, kansainvälinen politiikka, viestintä
Helsinki 20120215
Amnesty International Suomen osasto ry
Viestintä
Helsinki 20120214
Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousosasto, Maaseutuverkostoyksikkö
Yhteiskuntatieteet, hallintotieteet, kauppatieteet, viestintä, maatalous-metsätieteet
Senäjoki 20120214
Työ- ja elinkeinoministeriö
Informaatiotutkimus, historia, hallinto, valtio-oppi
Helsinki 20120214
Työ- ja elinkeinoministeriö
Informaatiotutkimus, historia, hallinto, valtio-oppi
Helsinki 20120214
Maahanmuuttovirasto, maahanmuuttoyksikkö
oikeustiede, valtiotieteet, yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120210
Maahanmuuttovirasto, kansalaisuusyksikkö
yhteiskuntatieteellinen, oikeustieteellinen
Helsinki 20120210
Maahanmuuttovirasto
tietojärjestelmätiede tai tietojenkäsittelytiede / viestintä
Helsinki 20120210
Sosiaali- ja terveysministeriö, hallinto- ja suunnitteluosasto, tasa-arvoyksikkö
Sukupuolentutkimus, yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen koulutusala
Helsinki 20120210
Maahanmuuttovirasto, turvapaikkayksikkö
Hallinto-, oikeus-, yhteiskunta- tai valtiotieteen opiskelija
Helsinki 20120210
Suomen Keskustanuoret ry.
viestintä- markkinointi- tai media-alaa opiskelevalle.
Helsinki 20120208
Eurooppanuoret Helsinki 20120203
Eurooppalainen Suomi ry
esim. yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120203
Liikenteen turvallisuusvirasto
Oikeustiede  yhteiskuntatieteet  kauppatieteet
Rovaniemi 20120203
Rajavartiolaitoksen esikunta
Hallintotieteet, valtiotieteet, tekniset tieteet tai sotatiede
Helsinki 20120202
Opetushallitus/ Opiskelijavalinnat ja tietohallinto -yksikkö
kasvatustieteet, humanistinen ala, yhteiskuntatieteellinen ala
Helsinki 20120201
Ulkoasiainministeriö
1. oikeustieteet  2. hallintotieteet  3. valtiotieteet  4. yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120131
Työ- ja elinkeinoministeriö, innovaatio-osasto
valtiotieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kauppatieteellinen opintosuuntaus
Helsinki 20120131
Työ- ja elinkeinoministeriö, innovaatio-osasto
Kauppa-, yhteiskunta- tai valtiotieteiden korkeakouluopinnot, erityisesti Venäjän ja/tai Aasian kaupan ja talouden opinnot
Helsinki 20120131
Tullihallitus, Viestintä- ja tietopalveluyksikkö, Tullimuseo
Museologian opinnot, historiatieteet, kulttuurialan opinnot, taloustieteet, yhteiskuntatieteet, kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
Helsinki 20120131
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede, maantiede
Helsinki 20120131
Ulkoasiainministeriö/Kauppapoliittinen osasto/EU:n yhteisen kauppapolitiikan ja taloudellisten ulkosuhteiden  yksikkö
Valtiotieteet, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, oikeustieteet
Helsinki 20120131
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
informaatiotutkimus ja/tai viestintä
Helsinki 20120131
Valtiovarainministeriö
Hallintotieteet, yhteiskuntatieteet/valtiotieteet, maantiede tai oikeustiede
Helsinki 20120131
Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Lapsiasiavaltuutetun
Viestintä
Jyväskylä 20120131
Ulkoasiainministerin kabinetti (UMIK)
Opintojen loppuvaiheessa olevat humanistisen, valtiotieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, kauppatieteiden ja oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
Helsinki 20120125
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos
Historiatieteet, valtiotieteet, kirjasto- ja informaatiotiede
Helsinki 20120125
Eurooppalainen Suomi ry
esim. yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120123

Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, Julkisuusdiplomatian yksikkö, kv.mediasuhteiden ryhmä
valtiotiede, tiedotusoppi, humanistiset tieteet

Helsinki 20120120
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kasvatustieteet ja muut humanistiset alat, yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120120
Puolustusministeriö
valtiotiede, poliittinen historia ja viestintä
Helsinki 20120116
Maailmanvaihto ry
järjestötyöstä/kansainvälisyys- ja rauhankasvatuksesta kiinnostuneille
Helsinki 20120116
Sisäasiainministeriö
Yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, terveystieteet
Helsinki 20120115
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Liikunta, yhteiskuntatieteet, hallintotieteet
Helsinki 20120115
Suomen Akatemia, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö
Humanistiset ja yhteiskuntatieteiden alat
Helsinki 20120110
Väestöliitto ry, Kansainvälinen kehitys
valtiotieteellinen, humanistinen, kasvatustieteellinen
Helsinki 20120101
Ulkoasiainministeriö/Eurooppa-osasto/Pohjoisen Euroopan yksikkö Helsinki  
Oulun yliopisto/viestintäpalvelut
journalistiikka, viestintä, suomen kieli, kirjallisuus, historia
Oulu  
Poliisiammattikorkeakoulu Tampere