Oulun yliopisto
OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT

 

Harjoittelupaikat/ LuTK

Työnantaja ja
koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi:

Paikkakunta

Viimeinen
hakupäivä
(vvvvkkpp)

Eurooppanuoret Helsinki 20120901
Management Events Helsinki 20120815
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Limnologia, hydrobiologia tai vastaava
Helsinki 20120621
Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta Oulu 20120416
Oulun yliopisto, fysiikan laitos
luonnon- tai insinööritieteiden opiskelija: geofysiikka, geologia, fysiikka, vesi- ja                ympäristötekniikka  1. vuosikurssista lähtien
Oulu 20120415
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Biologia tai muu soveltuva
Seinäjoki 20120413
Etelä-Pohjanmaan liitto
aluetiede, maantiede, liikenne- ja logistiikka, tilastotiede, yhdyskuntasuunnittelu
Seinäjoki 20120413
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Biologian laitos Joensuu 20120406
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus, Sisävesiyksikkö
Biologia, hydrobiologia, limnologia, luonnonmaantiede
Oulu 20120402
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
biologia tai vastaava
Rovaniemi 20120331
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Kasviekologia (myös sivuaineopiskelija)
Kuusamo 20120331
Metsäntutkimuslaitos
Kemia
Rovaniemi 20120331
Oulun yliopisto /  Thule-instituutti / Oulangan tutkimusasema Kuusamo 20120331
Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA
maantiede, yhteiskuntatiede, maa- ja metsätalous
Kajaani 20120331
Oulun yliopisto/Thule-instituutti
geotieteet
Oulu 20120331
Helsingin yliopisto
solubiologia, biokemia, molekyylibiologia
Helsinki 20120330
Opetushallitus/opiskelijavalinnat ja tietohallinto
tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittely, matemaattis-luonnontieteellinen, luonnontieteelllinen
Helsinki 20120330
Oulun yliopisto
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120330
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Oulu 20120330
Säteilyturvakeskus
Fysiikka
Rovaniemi 20120330
Säteilyturvakeskus
tietojenkäsittely
Rovaniemi 20120330
Ulkoasiainministeriö/Eurooppa-osasto/EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikkö Helsinki 20120330
Oulun yliopisto/Kansainväliset palvelut
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120328
Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylä 20120326
Säteilyturvakeskus/Pohjois-Suomen aluelaboratorio
Fysiikka
Rovaniemi 20120323
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Syötteen luontokeskus
Luonnontieteet, matkailu tai muu soveltuva ala
Syöte 20120318
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Luonnontieteet, ympäristötieteet, matkailu ja muut soveltuvat alat
Kuusamo 20120316
Säteilyturvakeskus / Tutkimus ja ympäristövalvonta / Nuklidianalytiikka
Fysiikka
Helsinki 20120316
Säteilyturvakeskus TKO/ Nuklidianalytiikka
ympäristöalat
Helsinki 20120316
MTT Kasvintuotanto
Puutarha, maatalous, ekologia, biologia. Aihepiiri sivuaa montaa koulutusalaa.
Jokioinen 20120315
Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
geofysiikka, fysiikka, geologia
Helsinki 20120315

Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
tietojen käsittelytiede,  geofysiikka, fysiikka, matematiikka

Helsinki 20120315
Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
tietojenkäsittelytiede, geofysiikka, fysiikka, matematiikka
Helsinki 20120315
Säteilyturvakeskus, Pohjois-Suomen aluelaboratorio
Kemia
Rovaniemi 20120315
Säteilyturvakeskus (Tutkimus ja ympäristövalvonta-osasto, Terveysriskit ja radonturvallisuus)
Tilastotiede, tekniikka, fysiikka tai ympäristötiede
Helsinki 20120309
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Biologia, kalataloustiede, ym.
Oulu 20120303
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen kalantutkimusasema
Biologia, kalataloustiede, ym.
Utsjoki 20120303
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Biologia tai muu soveltuva.
Seinäjoki 20120302
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hydrogeologia tai muu soveltuva.
Seinäjoki 20120302
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristötekniikka, maantiede, biologia tai muu soveltuva
Vaasa 20120302
Lapin tutkimuslaitos Kevo, Turun yliopisto
Biologia, maantiede
Utsjoki/ Kevo 20120302
Kainuun ELY-keskus
Luonnontiede/Biologia/Ympäristötiede
Kajaani 20120301
Säteilyturvakeskus
Fysiikka, ydintekniikka, sateilyfysiikka
Helsinki 20120301
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Analyyttinen kemia/epäorgaaninen kemia
Helsinki 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Biokemia, mikrobiologia, solubiologia, biologia, tai vastaava
Seinäjoki 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Biologia, biotekniikka
Helsinki 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Eläinlääketiede, Biologia, tehtävänkuvaan soveltuvin osin
Oulu 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Eläinlääketiede, Eläintiede, tehtävänkuvaan soveltuvin osin
Oulu 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
kasvipatologia, biologia
Helsinki 20120229
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Biologia
Vaasa 20120229
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Ajoituslaboratorio
geologia/maantiede(luonn.)/kemia/ympäristötiede/muu soveltuva
Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos
University student  hydrology, geosciences, remote sensing
Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
esim. luonnontiede
Sodankylä 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Insinööri, luonnontiede
Sodankylä 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Tekniikka, luonnontiede
Sodankylä 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Tekniikka, luonnontiede
Sodankylä 20120229
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Geotieteet
Kajaani 20120229
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kasviekologia, eläintiede (OY)
Jyväskylä 20120229
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede tai maantiede
Helsinki 20120229
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka
Kemia
Oulu 20120229
MTT Kasvintuotanto Jokioinen
Maatalous, puutarha, ekologia, ympäristötiede
Jokioinen 20120229
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
maantieteet, luonnontieteet, arkkitehtuuri
Joensuu 20120229
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ympäristötekniikka, maantieto, biologia
Oulu 20120229
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Biologia, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia, soveltava eläintiede
  20120229
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Biologia, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia, soveltava eläintiede
Tornio/ Muonio 20120229
Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
geologia, geofysiikka
Helsinki 20120229
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, ohjausosasto
luonnontiede, yhteiskuntatieteet, oikeustiede
Helsinki 20120229
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus
valtiotieteet/yhteiskuntatieteet, tlastotiede/menetelmätieteet, sosiaalitieteet/sosiaalityö, hoitotiede/terveystiede, oikeustiede
Helsinki 20120229
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Biologia, ympäristönsuojelu/ympäristötiede, maantiede
Helsinki 20120229
Suomen ympäristökeskus
biologia, maantiede, ympäristötiede
Oulu 20120229
Suomen ympäristökeskus
Kemia
Oulu 20120229
Suomen ympäristökeskus
Kemia
Helsinki 20120229
Tilastokeskus
Geoinformatiikka, kartografia, tietojenkäsittelytiede tai muu soveltuva.
Helsinki 20120229
Tilastokeskus
Kansantaloustiede, Aluetiede, Tilastotiede, Kulttuurin tutkimus
Helsinki 20120229
Tilastokeskus
maantiede, suunnittelumaantiede, aluetiede, talousmaantiede tai muu vastaava ala
Helsinki 20120229
Tilastokeskus, Yrityksen suhdanteet, Liikenne ja matkailu
Tilastotiede, matematiikka, kansantaloustiede, muu soveltuva ala
Helsinki 20120229
Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuskemia, ympäristöalat, maantiede, yhteiskuntatiede, logistiikka Kotka 20120229
University of Helsinki
Genetics, Biochemistry, Cell biology, Physiology
Helsinki 20120229
Ympäristöministeriö
arkkitehtuuri, maanmittaus tai suunnittelumaantiede
Helsinki 20120229
Ympäristöministeriö
maanmittaus tai muu soveltuva tekniikan ala  suunnittelumaantiede  oikeustiede  tai yhdyskuntasuunnittelu
Helsinki 20120229
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Kasvintuotannon tutkimus, Maaperä ja kasvinravitsemus
Maaperäfysiikka, -kemia, -biologia/ekologia ja -geologia, maatalousteknologia, hydrologia, kasvintuotanto, mikrobiologia, ympäristötiede
Jokioinen 20120228
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö
Metsätieteet, kasvibiologia, ympäristötieteet
Suonenjoki 20120228
MTT Kasvintuotanto Jokioinen
Kasvintuotantoa, kasvi- ja muita luonnontieteitä tai soveltavaa biologiaa opiskelevat
Jokioinen 20120228
MTT Kasvintuotanto Rovaniemi
maataloustieteet, metsätieteet, biologia
Rovaniemi 20120228
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Kasvintuotantoa, kasvi- ja muita luonnontieteitä tai soveltavaa biologiaa opiskelevat
Jokioinen 20120228
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
biologia, ekologia, maa- ja metsätalous
Jokioinen 20120228
Suomen ympäristökeskus / Rakennetun ympäristön yksikkö
Yhdyskuntasuunittelu, Suunnittelumaantiede, Kaupunkitutkimus
Helsinki 20120228

Suomen ympäristökeskus
yhdyskuntasuunnittelu, suunnitelumaantiede,  kaupunkitutkimus

Helsinki 20120228
Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Kemia, biokemia
Kajaani 20120227
Mittatekniikan keskus (MIKES)
Fysiikka tai sähkötekniikka/elektroniikka
Espoo 20120224
Puolustusvoimat
tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn alat
Helsinki 20120220
Tilastokeskus, T&K -yksikkö
Kansantalous-, tilasto- tai ympäristötaloustiede tms

Helsinki

20120220
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kaikki koulutusalat soveltuvat
Helsinki 20120217
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteiskunta- tai luonnontieteellinen ala.
Helsinki 20120217
Tilastokeskus
yhteiskuntatieteellinen/väestötieteellinen/tilastotieteellinen
Helsinki 20120217
Kainuun ELY-keskus
Biologia (ekologinen eläin- tai kasvitiede)
Kajaani 20120215
Pohjois-Savon ELY-keskus
hydrobiologia, limnologia, biologia, ekologia
Kuopio 20120215
Pohjois-Savon ELY-keskus
ekologia, biologia tai muu soveltuva koulutus
Kuopio 20120215
Pohjois-Savon ELY-keskus
ekologia, biologia tai muu soveltuva koulutus
Kuopio 20120215
Pohjois-Savon ELY-keskus
hydrobiologia, limnologia, biologia, ekologia
Kuopio 20120215
Suomen Akatemia, ohjelmayksikkö Helsinki 20120215
Tilastokeskus / Hinnat ja palkat -yksikkö
Kansantaloustiede, tilastotiede
Helsinki 20120215
Tilastokeskus
Tilasto-, talous- tai kauppatieteet
Helsinki 20120215
Tilastokeskus
Tilastotiede, kansantaloustiede
Helsinki 20120215
Tilastokeskus, Hinnat ja palkat
Taloustiede/ tilastotiede
Helsinki 20120215
Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousosasto, Maaseutuverkostoyksikkö
Yhteiskuntatieteet, hallintotieteet, kauppatieteet, viestintä, maatalous-metsätieteet
Senäjoki 20120214
Maahanmuuttovirasto
tietojärjestelmätiede tai tietojenkäsittelytiede / viestintä
Helsinki 20120210
Maahanmuuttovirasto, oikeus- ja maatietoyksikkö
kehitysmaatutkimus, historia, yhteiskuntatieteet
Helsinki 20120210
Tilastokeskus
Tilastotiede, matematiikka, mahdolliset muut koulutusalat
Helsinki 20120210
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Kansantaloustiede, ekonometria/tilastotiede
Helsinki 20120208
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Kansantaloustiede, tilastotiede
Helsinki 20120208
Valtiovarainministeriö
Kansantaloustiede, tilastotiede
Helsinki 20120201
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tekninen tai aluetieteen/aluemaatieteen koulutus
Vaasa 20120131
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Geologia tai vastaava luonnontiede
Mikkeli 20120131
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede, maantiede
Helsinki 20120131
Metsähallitus Vantaa 20120131
Valtiovarainministeriö
Hallintotieteet, yhteiskuntatieteet/valtiotieteet, maantiede tai oikeustiede
Helsinki 20120131
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
kasvipatologia, biokemia, molekyylibiologia  tai muu vastaava
Helsinki 20120128
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Informaatioteknologia, tietojenkäsittelytiede
Helsinki 20120115
Suomenlahden Meripuolutusalue
Ympärisöala
Upinniemi 20120108
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Luontoympäristöyksikkö
Hydrobiologia / biologia
Vaasa  
Luonnontieteellinen keskusmuseo/eläintieteen yksikkö
Biologia
Helsinki  
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Tehtävä edellyttää vähintään tilastotieteen perusopintokokonaisuuden tasoisia opintoja
Helsinki