Oulun yliopisto
OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT

 

Harjoittelupaikat/ TTK

Työnantaja ja
koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi:Paikkakunta

Viimeinen
hakupäivä
vvvvkkpp
Eurooppanuoret Helsinki 20120901
VTT Expert Services Oy Tampere 20120824
Management Events Helsinki 20120815
Oulun yliopisto, fysiikan laitos
luonnon- tai insinööritieteiden opiskelija: geofysiikka, geologia, fysiikka, vesi- ja                ympäristötekniikka  1. vuosikurssista lähtien
Oulu 20120415
Etelä-Pohjanmaan liitto
aluetiede, maantiede, liikenne- ja logistiikka, tilastotiede, yhdyskuntasuunnittelu
Seinäjoki 20120413
MDI (Management Design Intelligence Ltd)
yhteiskuntatieteellinen, kauppatieteellinen, humanistinen, teknillistieteellinen
Helsinki 20120403
Poliisihallitus Helsinki 20120330
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Oulu 20120330
Oulun yliopisto
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120330
Oulun yliopisto/Kansainväliset palvelut
Kaikki koulutusalat
Oulu 20120328
Vipu International Oy
KTM, DI tai muu soveltuva akateeminen koulutus
Helsinki 20120323
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulu 20120316
Säteilyturvakeskus
:esim. tietotekniikka, energiatekniikka
Helsinki 20120315
Mittatekniikan keskus (MIKES)
Sähkö, automaatio, tietotekniikka
Espoo 20120315
Tilastokeskus/ympäristö ja energia
Yhd.kuntatekn./ymp.suojelu tai vesihuolto, Ympäristötekn., puunjal.tekn., teoll.ymp.tekn.,ymp.tieteet
Helsinki 20120309
Säteilyturvakeskus (Tutkimus ja ympäristövalvonta-osasto, Terveysriskit ja radonturvallisuus)
Tilastotiede, tekniikka, fysiikka tai ympäristötiede
Helsinki 20120309
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristötekniikka, maantiede, biologia tai muu soveltuva
Vaasa 20120302
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekniikka tai muu soveltuva.
Seinäjoki 20120302
Säteilyturvakeskus
Fysiikka, ydintekniikka, sateilyfysiikka
Helsinki 20120301
Web Wizards Oy
IT, tietotekniikka, internet, kaupallinen ala
Helsinki 20120229
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ympäristötekniikka, maantieto, biologia
Oulu 20120229
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
maantieteet, luonnontieteet, arkkitehtuuri
Joensuu 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Tekniikka, luonnontiede
Sodankylä 20120229
Ilmatieteen laitos/Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Insinööri, luonnontiede
Sodankylä 20120229
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede tai maantiede
Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos
University student  hydrology, geosciences, remote sensing
Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos Helsinki 20120229
Ilmatieteen laitos Helsinki 20120229
Ympäristöministeriö
arkkitehtuuri, maanmittaus tai suunnittelumaantiede
Helsinki 20120229
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Biologia, biotekniikka
Helsinki 20120229
Ympäristöministeriö
maanmittaus tai muu soveltuva tekniikan ala  suunnittelumaantiede  oikeustiede  tai yhdyskuntasuunnittelu
Helsinki 20120229
Mittatekniikan keskus (MIKES)
Fysiikka tai sähkötekniikka/elektroniikka
Espoo 20120224
Puolustusvoimat
tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn alat
Helsinki 20120220
Oulun yliopisto, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio
Ympäristötekniikka
Oulu
20120217
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kaikki koulutusalat soveltuvat
Helsinki 20120217
Suomen Akatemia, ohjelmayksikkö Helsinki 20120215
Maa- ja metsätalousministeriö / Maatalousosasto / Maaseudun kehittämisyksikkö
arkkitehtuuri ja /tai maisema-arkkitehtuuri
Helsinki 20120215
Rajavartiolaitoksen esikunta
Hallintotieteet, valtiotieteet, tekniset tieteet tai sotatiede
Helsinki 20120202
Liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja tietekniikka, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, yhteiskuntatieteet, valtiotiede, maantiede
Helsinki 20120131
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tekninen tai aluetieteen/aluemaatieteen koulutus
Vaasa 20120131
Metsähallitus, Luontopalvelut Pohjanmaa
Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatin tutkinto suoritettu
Kajaani 20120131