Oulun yliopisto
OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT
 

Harjoittelupaikkatarjous

 

Työnantajan nimi: Suomen suurlähetystö Zagreb
Yhteyshenkilö: Pirjo Veikanmaa
Lähiosoite: Miramarska 23
Postinumero: 10000
Postitoimipaikka: Zagreb
Puhelinnumero: +385-1-6312080
Fax:
Sähköpostiosoite: sanomat.zag@formin.fi
WWW-osoite: www.finland.hr

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:
-osallistuminen Kroatian kaupallis-taloudellisen kehityksen sekä EU-liittymisvalmistelujen seurantaan ja raportointiin -suomalaisten ja kroatialaisten korkeakoulujen välisen tiedonkulun tukeminen Erasmus-vaihdon ja harjoittelun lisäämiseksi maiden välillä -media-seuranta ja raportointi (Kroatia ja Makedonia) -edustuston internet- ja facebook-sivujen päivittäminen -muut erikseen sovittavat tehtävät

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:
-hyvä suullinen ja kirjallinen englanti, passiivinen ranska EU-yhteyksissä avuksi, slaavilaisten kielten tuntemus etu kroatian kielen oppimisen kannalta -tietotekninen osaaminen -oma-aloitteisuus, joustavuus, kyky omaksua asioita nopeasti

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: -valtiotieteellinen, kauppatieteellinen, oikeustieteellinen tai muu soveltuva opintotausta

Harjoittelijoiden määrä: 1 kpl

Toivottu harjoittelun ajankohta: 10-12/2011 ja 02-04/2012

Harjoittelun kesto: 2-3  kk

Työnantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja / kk: min. 870 e/kk (tuki korkeakoulukohtainen)

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisätiedot:
-harjoittelijalla tulee olla yliopiston tai korkeakoulun myöntämä vähintään 2 kk:n harjoittelutuki -edustusto voi rahoittaa yhden harjoittelukuukauden -edustustolla ei ole osoittaa asuntoa mutta voi avustaa asunnon hankkimisessa.

Palkka-asioista päättävän henkilön nimi ja yhteystiedot:
pirjo.veikanmaa@formin.fi
Puh. +385-1-6312080

Viimeinen hakupäivä: 30.9.2011