Oulun yliopisto
OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT

UUSI LOMAKE OTETTU KÄYTTÖÖN KOSKIEN OPINTOJEN ERITYSJÄRJESTELYJÄ


Opiskelija voi tietyin perustein hakea erityisjärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin liittyen.
Perusteita erityisjärjestelyille voivat olla mm. kuulo- näkö- tai muu aistivamma, lukivaikeus, paniikkihäiriö, ADHD tai Asperger-oireyhtymä.

Erityisjärjestelyjä voi olla monenlaisia, se voi tarkoittaa mm. lisäaikaa tentissä, suullista tenttiä, häiriötöntä tilaa tai tietokoneen käytön sallimista.

Opiskelija toimittaa hakemuksen opiskelun erityisjärjestelyjä varten henkilökohtaisesti yliopiston esteettömyysyhdyshenkilö Päivi Rädylle. Ajan voi varata sähköpostitse opintopsykologi@oulu.fi tai puhelimitse 040 186 6050
.
Hakemuslomake löytyy Oulun yliopiston esteettömyyssivuilta nimellä:
”hakemus erityisjärjestelyjä varten”.

Lomakepohja on haettavissa myös opintotoimistosta ja tiedekuntien palvelupisteistä.
Tätä lomaketta käytetään sovittaessa opettajan kanssa erityisjärjestelyistä. Opettaja aina viimekädessä arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyjen toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta huomioiden esteettömyysyhdyshenkilön ehdotuksen.