Bisneksestä vihreää - vihreästä bisnestä

CEE - Centre for Environment and Energy

CEE on innovaatiokeskus, jonka tehtävänä on luoda ympäristö- ja energia-alan sekä cleantechin innovaatioista liiketoimintaa. Me kokoamme yhteen ympäristö- ja energia-alan yritykset, tieteentekijät, kehittäjät ja sijoittajat. CEE muodostaa ympäristö- ja energia-alaa yhdistävän osaamiskeskittymän, joka yhdistää nopeasti alan yritysosaamisen, alan huippututkimuksen ja rahoituskanavat T&K&I-hankkeisiin. CEE:ssä tehdään ratkaisut innovaatioiden hankkeistuksesta kahdessa viikossa.

Tarvitsetpa kontakteja yrityksiin, tieteentekijöihin, pääomasijoittajiin tai rahoittajiin, CEE:stä ne saat – yhdeltä luukulta.

Painopisteinämme ovat biotalous, sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö sekä energiatehokkuus ja vähähiilisyys.

Vuodesta 2012 lähtien CEE on ollut vahvasti mukana ympäristö- ja energia-alalla. Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja tutkijoiden kanssa, löytämään uusia liiketoimintapotentiaaleja sekä muuttamaan ideat uudeksi liiketoiminnaksi.

Näiden teemojen ympärille rakennamme hankkeemme, jotka vievät tavalla tai toisella yhteiskuntaamme vihreämpään suuntaan. Käsittelemme muun muassa arktisen potentiaalin hyödyntämistä, parannamme sivutuotteiden arvoverkkoja, luomme jätteistä aivan uusia tuotteita, tarkastelemme aurinkoenergian mahdollisuuksia pohjoisessa sekä tutkimme lähellä tuotettua älykästä ruokaa ja sen liiketoimintapotentiaalia. Me luomme hyvinvointia ja tekemisen meininkiä innovaatioiden kautta!

 

Lisätietoa meistä ja toiminnastamme löydät CEE:n omilta nettisivuilta osoitteesta www.cee.fi

17.8.2016

Yhteystiedot

31.7.2017

Organisaatio

25.8.2017

Uutiskirje