Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijavaihtostipendi haettavissa

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta tarjoaa lukuvuonna 2017/2018 vaihtoon lähteville opiskelijoilleen lisästipendin. Kohdeyliopistoon hyväksytty opiskelija voi hakea 500 €:n stipendiä vähintään 4 kuukauden vaihtojaksoa varten.

Apurahoja on tarjolla enintään 40 opiskelijalle. Lisärahoitusta ei myönnetä CIMO:n rahoituksella vaihtoon lähteville. Apuraha voidaan periä takaisin, jos vaihto ei toteudu suunnitellusti.

Vaihtoon hakeudutaan SoleMove -järjestelmässä josta löydät avoinna olevat vaihtokohteet. Huomioi kohdeyliopistojen haun aikataulut ja takarajat.

Seuraa säännöllisesti  Oulun yliopiston ohjeita vaihtoon lähteville.  Syksyllä 2017 käynnistyvät sekä kaukokohteiden että Erasmushaut vuodelle 2018.

Haku: kun sinut on hyväksytty, täytä alla oleva lomake ja palauta se Juha Iisakalle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kohdeyliopiston vahvistus hyväksymisestä (kirje, s-posti tms).

Opiskelijavaihdon yhteyshenkilöt:

Tietojenkäsittelytiede: Juha Iisakka

Sähkötekniikka ja tietotekniikka: Maritta Juvani

Viimeksi päivitetty: 5.4.2017