Varusmiespalvelusaikainen johtajakoulutus

Sähkötekniikan koulutusohjelmatoimikunta päätti 13.1.2012 varusmiespalvelukseen liittyvästä johtajakoulutuksesta seuraavaa: Varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja hyväksiluetaan 3 opintopistettä sähkötekniikan kandidaatin valinnaisiin opintoihin.  Hyväksiluku tapahtuu AHOT-menettelyllä1B-hakemuksen liitteeksi  tarvitaan saamasi johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointi (alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio). Toimita hakemus liitteineen opintoneuvojalle.

Viimeksi päivitetty: 9.3.2015